Solidarność to znaczy razem

Telewizja łże

Na murze w pobliżu kamienicy przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie ukazał się - prawdopodobnie w wyniku działania czynników atmosferycznych - dosyć wyraźny napis o treści "TV ŁŻE" pochodzący z 1981 r., z czasów gdy walczyliśmy także na murach, przeciwko monopolowi i propagandzie uprawianej w telewizji państwowej.

SSS wystąpiło niezwłocznie do prezydenta miasta Tarnowa, aby zachować ten "napis na murze", dokonać niezbędnej konserwacji i ochronić go przed skutkami atmosferycznymi by zachować jako rzadkie już obecnie świadectwo tamtych czasów i przestrogę na dzisiaj i na przyszłość.

Wniosek ten został zrealizowany, a 8 lipca 2020 roku przy napisie miała miejsce konferencja prasowa prezydenta Tarnowa i inicjatorów zachowania tego napisu.