Solidarność to znaczy razem

Audycje Radia Wolna Europa nt. Strajku 88


1. Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0186), 26.04.1988
https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/318552

2. Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0188), 27.04.1988
https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/308196

3. Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0192), 30.04.1988
https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/308204

4. Fakty, wydarzenia, opinie (cz.1380), 06.05.1988 00:00
https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/296821

5. Panorama dnia - (cz.029), 17.05.1988 00:00
https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/296010