Solidarność to znaczy razem

Legitymacja dla ks. Tadeusza Zaleskiego, umożliwiająca wejście na teren kombinatu podczas strajku