Solidarność to znaczy razem

Przegląd Wiadomości Strajkowych - notka informacyjna o piśmie


Przegląd Wiadomości Strajkowych, pismo wydawane w Krakowie w 1988 przez KS NSZZ "S" Huty im. Lenina, Komitet Organizacyjny NSZZ "S" Kombinatu Metalurgicznego HiL. Decyzję o wydawaniu pisma podjęli: Lesław Maleszka, ks. Kazimierz Jancarz, Jan Ciesielski, Jan Gębski i Jarosław Potasz. Redagował zespół: J. Ciesielski (redaktor odpowiedzialny), Maria Przełomiec i Aleksandra Zieleniewska. Pierwsze numery wydrukowała odpłatnie grupa S-K w składzie: Jerzy Schmidt, Artur Dmochowski, Jan Tombiński, Bogusław Chrabota, Zygmunt Kolenda i inni. Osoby te zajmowały się również organizowaniem materiałów drukarskich i kolportażem gazetki. Pismo powstało jako informator skierowany przede wszystkim do pracowników HiL w związku z trwającym strajkiem (26 IV - 6 V 1988). Nie doszło jednak do wydania nr 1. (zredagowali go J. Potasz i J. Gębski), ponieważ kłopoty z drukiem sprawiły, że stał się on nieaktualny. Nr 1. wyszedł już po pacyfikacji strajku z datą 6 V 1988. W okresie 6 V 1988 - 12 V 1988 pismo ukazało się 3 razy (ostatni nr 3/4). Miało objętość 2 s. formatu A5, nakład kilkaset egz. Technika wykonania: offset ze składu. Od nr 5. z 28 V 1988 ukazywało się jako "Nowohucki Biuletyn «Solidarności»".

Paweł Goleń