Bibliografia - Małopolska 80

13 miesięcy i 13 dni Gazety Krakowskiej

Szkic do portretu gazety codziennej

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994)

Projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny

Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990

Zakopiańska Solidarność 1980-1989

Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy

Solidarność. Historia jednego słowa

Dziennik z lat 1981-1985 czyli z zakonspirowanych zapisów solidarnościówki.

Dekada wolności. Fenomen bocheńskiej Solidarności z lat 1980-1990

Plik pdf

Z Solidarnością do końca

Struktury organizacyjne NSZZ Solidarność w latach 1980-1989

wydawnictw: 34, na stronach: 4