Solidarność to znaczy razem

BIBLIOGRAFIA - STRAJK 88


PUBLIKACJE

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004, Arkana Historii

Dudek A., Marszałkowski T., Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 1999

Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005

Holzer J., Leski K., Solidarność w podziemiu, Łódź 1990, Historia Polityczna PeeReLu

Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 1949-1999, Kraków 1999

Kasprzycki R., Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989, Kraków 2003

Paczkowski A., Strajki, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez socjalizm, Poznań 2003, Mała Biblioteka PTPN - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 10

Paweł Smoleński. Robotnicy '88., Londyn 1989

Sadecki J., Ziarna gniewu, Paryż 1989

Skórzyński J., Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa 1995, Biblioteka "Rzeczpospolitej"

Terlecki R., "Solidarność". Dekada nadziei 1980-1989, Warszawa 2010

 

ARTYKUŁY

A.G. [pseudonim], Strajki w Polsce. Po drastycznych podwyżkach cen, "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 1988, nr 18(102).

Malara S., Strajk kwietniowo-majowy 1988 roku w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. W. I. Lenina, "Nowohucki Biuletyn Solidarności" 1998, nr 17.

Rawska M., Strajk w Nowej Hucie, "Kontakt" 1988, nr 6.

Rozmowy o strajkach. Suwnicowy z Huty im. Lenina: "Nigdy tego nie zapomnę...", "Kontakt" 1988, nr 9

Tomasz Jerz [Smoleński P.], Pacyfikacja, "Kultura" (Paryż) 1988, nr 7-8

Zając E., Hutnicza "Solidarność". Sierpień 1980-kwiecień 1989, [w:] Nowa Huta - miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2012, s. 99-100, Konferencje IPN, t. 3

Zając E., NSZZ "Solidarność" Region Małopolska, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Polska Południowa, t. 6, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010

Zając E., Tajna Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (1982-1989), "Sowiniec" 2012, nr 40

 

PERIODYKI

Sowiniec nr. 41, grudzień 2012: Strajk w Nowej Hucie 1988. Numer poświęcony w całości strajkowi a w nim:
- kalendarium (P.Wierzbicki), opis strajku (A.Malik), o Szewczuwiańcu ( J.Krzysztonek)
- dokumenty TKRH, jawnej KRH, z mat. SB, kazania ks. Jancarza i Zaleskiego
- rozmowy Walusiaka z uczestnikami strajku
- wspomnienia: ks. Palmowski, o. N. Karsznia, Zb. Ferczyk, J. Parzelska, E. Kuliga
- Indeks nazwisk
- Noty o autorach

 

ALBUMY

Album "Zapis zdarzeń. Strajk w Nowej Hucie. Wiosna Solidarności w obiektywie Andrzeja Stawiarskiego"

Robotnicy '88 Paweł Smoleński. "A na hucie strajk" ponad 80 stron opowieści o strajku, świetnej opowieści

"Nowa Huta 1988 migawki z utopii" pod kierownictwem Beata Kowalska, wynik pogłębionych badań socjologicznych ze strajkującymi i wspierającymi strajk. Do tego jest załączony film "Strajk 88. Nie ma wolności bez Solidarności"

 

BIULETYNY SSS

Biuletyn SSS nr. 31.2018 poświęcony Strajkowi a w nim:
- Kwiecień - maj. St. Handzlik,
- Ostatni brutalnie zdławiony strajk o. Niward Karsznia
- Państwo Mistrzejowickie. Maria Przełomiec
- Prasa oficjalna o strajkach. krm
- Polska wiosna za Atlantykiem J. Surdykowski
- Tłumaczenie fragmentów artykułu z NYT z 27.04.88
- O wystawie w Muzeum PRLu
- Wkładka dot. Medalu "Dziękujemy za wolność" dla uczestników i osób wspierających strajk

Biuletyn SSS nr. 4.2013
- Wiosna Solidarności. Edward E. Nowak
- Zaczęło się 26 kwietnia (wypowiedzi Gila, Ciesielskiego, Handzlika, Macha) opr. krm
- Kalendarium
- Strajkowe jednodniówki Wywiad Maliszewskiej z Jaranowskim
- Dziennikarz na strajku J. Skoczylas.
- Historia z ząbkami lub bez. Strajk 1988 w filatelistyce.

Biuletyn SSS nr. 5. 2013
- Byliście jak giganci. O rocznicy Wiosny 88. Edward E. Nowak
- Krótka pamięć elit. M. Gil
- Uchwała Senatu. Hołd dla odważnych z wystąpieniem Klicha
- Zdjęcia z uroczystości XXV rocznicy

 

FILMY

Wiosna Solidarności. M. Szumowskiego oraz Strajk na Zgniataczu J. Ridana.

30 notacji o strajku z uczestnikami i wspierającymi

Materiały z konferencji Wiosna Solidarności 88. 04.06.2018 (A.Malik, R.Kasprzycki, A.Gliksman, M.Liwińska)