BIBUŁA - LISTA

Opinia Krakowska nr 19 (styczeń-luty 1980)

Opinia Krakowska nr 20-21 (marzec-kwiecień-maj-czerwiec 1980)

Krzyż Nowohucki, nr 4/5, lipiec-sierpień 1980

Montinowiec nr 4

Opinia Krakowska nr 22 (sierpień, wrzesień, październik 1980)

Opinia Krakowska - 1 listopada 1980 (wydanie specjalne)

Biuletyn Informacyjny Hutników nr 1

Goniec Małopolski nr 7

Opinia Krakowska nr 23 (październik, listopad, grudzień 1980)

Krzyż Nowohucki, nr 1/11, styczeń 1981

Goniec Małopolski nr 16

Opinia Krakowska nr 24 (listopad 1980-luty 1981)

Serwis Informacyjny Sekcji Informacji HiL 4.03.81

Wiadomości Krakowskie nr 16/17

Wiadomości Krakowskie nr 18

Serwis Informacyjny KRH 5.05.81

Wiadomości Krakowskie nr 20

Tarnowski Informator Związkowy nr 8

Informator Związkowy, bn

Goniec Małopolski nr 35

Wiadomości Krakowskie nr 22/23

Goniec Małopolski nr 38

Wiadomości Krakowskie nr 24

Goniec Małopolski nr 39

Obserwator Robotniczy nr 2/32

Komunikat nr 1 [28 VIII 1981]

Komunikat nr 2 [4 IX 1981]

Goniec Małopolski nr 47

Komunikat nr 4 [9 X 1981]

Goniec Małopolski nr 53

Serwis Informacyjny KRH 4.12.81

Komunikat nr 1 [20 II 1982]

Biuletyn Informacyjny Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Hucie im. Lenina w Krakowie nr 1 [b.d.]

rekordów: 33, na stronach: 1