BIBUŁA - LISTA

Solidarność Hutników, nr 16/17

Hutnik, nr 155

Hutnik, nr 158

Tygodnik Mazowsze nr 248

Hutnik, nr 160

Zomorządność nr 159

Hutnik, nr 162

Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej nr 7

Hutnik, nr 163

Przegląd Wiadomości Strajkowych nr 1

Zomorządność nr 160

Janosik, nr specjalny

Miesięcznik Małopolski nr 20

Miesięcznik Małopolski, dodatek nadzwyczajny

Hutnik nr 23/171

Paragraf, nr 38

Hutnik nr 24/172

Solidarność Zwycięży nr 5

Zomorządność nr 161

rekordów: 19, na stronach: 1