Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bac Andrzej

Ur. 19 maja 1958 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1981).

W l. 1981-1996 pracownik naukowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN; pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. zarządzania w sporcie i projektu igrzysk zimowych w 2006 r. (1995-1997); w l. 1997-2002 zatrudniony w Związku Międzygminnym "Zimowa Olimpiada 2006" jako Dyrektor Zakładu Budżetowego "Biuro Strategii Olimpijskiej" i Dyrektor Generalny Komitetu Kandydatury Zakopane 2006; od 2002 r. główny specjalista w Agencji Rozwoju Miasta SA.

Przygotowywał i koordynował dokumentację niezbędną do złożenia polskiej kandydatury do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 r. w Zakopanem i w Krakowie; organizator i inicjator działalności struktur sportowych NSZZ "Solidarność".

Współorganizował w Krakowie Biały Marsz w dn. 17 maja 1981 r. po zamachu na Ojca Świętego; od 1981 r. zaangażowany w organizowanie Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę.

W okresie stanu wojennego był przewodniczącym Rady Duszpasterstw Akademickich Miasta Krakowa, prowadzącej akcję pomocy internowanym i ich rodzinom w ramach działalności Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Więzionym; Duszpasterstwo prowadziło również działalność edukacyjną i szkoleniową, organizując m.in. kursy samokształceniowe; z racji tej działalności był przesłuchiwany i otrzymywał pogróżki.

W NSZZ "S" od 1989 r.

Działalność związkowa: KZ "S" Pracowników Kultury Fizycznej nr 1344: członek (1989-nadal); Regionalna Sekcja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki: przewodniczący (1989-nadal); Krajowa Sekcja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki: wiceprzewodniczący (1989-1990); przewodniczący (1990-nadal); Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty: członek Rady (1990-nadal).

W 1993 r. startował w wyborach do Sejmu RP z listy NSZZ "S"; w 1997 r. przewodniczący Zespołu AWS ds. sportu i turystyki oraz kandydat AWS na stanowisko Ministra Sportu (ze względu na prowadzenie Komitetu Kandydatury Zakopanego nie przyjął propozycji Premiera J. Buzka); w l. 2001-2002 doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Inicjator konkursu "Solidarni w Sporcie" dla osób łączących osiągnięcia sportowe z nienaganną postawą moralną (od 1995 r.); od 2007 r. współpomysłodawca i organizator "Pucharu Solidarności w Skokach Narciarskich na Igielicie".

Członek rady fundatorów Fundacji "Solidarni-Solidarnym" (1992); zaangażowany w prace Rady Fundacji Centrum "Nie lękajcie się" Jana Pawła II oraz w prace Komisji Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski.

Współautor publikacji "Biały Marsz - 17 maja 1981 r." (Kraków 2001), "Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 1981-2001" (Kraków 2002) i "Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 2002-2009" (Kraków 2010).

Odznaczony Medalem KEN (2001), odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (2002) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31