Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Banaś Marian

Ur. 13 lipca 1955 r. w Piekielniku, pow. nowotarski.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979), studiów podyplomowych z religioznawstwa na UJ (1980); w l. 1985-1988 student filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; egzamin sędziowski (1996).

W l. 1980-1981 doradca prawny MKZ Kraków i ZRM; doradca prawny i kierownik w Spółdzielni Psychologów w Krakowie (19871990); w l. 1990-1992 wiceprezes Fundacji Sacrosong; w l. 1992-2005 i od 2008 r. specjalista, starszy specjalista, główny specjalista kontroli państwowej i doradca prawny NIK; w l. 2005-2008 wiceminister finansów oraz szef Służby Celnej.

Od 1975 r. zaangażowany w ruch niepodległościowy, kolporter niezależnych wydawnictw; w l. 1976-1980 współzałożyciel i działacz Akcji na rzecz Niepodległości; członek SKS w Krakowie; zaangażowany w prace Instytutu Katyńskiego (od 1978 r.); współpracownik ROPCiO, KPN i RMP; w dn. 11 listopada 1979 r. współorganizator niezależnej manifestacji pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie; pomysłodawca i organizator wypuszczenia na błoniach krakowskich balonu z flagą z orłem w koronie i kotwicą Polski Walczącej w czerwcu 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; zatrudniony w Sekcji Interwencji MKZ (i później w ZRM) jako referent ds. prawnych; wiceprzewodniczący KZ "S" Pracowników Etatowych ZRM NSZZ "S".

W dn. 17 grudnia 1981 r. zatrzymany, internowany, a następnie aresztowany i skazany w dn. 5 lutego 1982 r. przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na karę czterech lat pozbawienia wolności i dwóch lat pozbawienia praw publicznych; osadzony w zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku; zwolniony w czerwcu 1983 r. z powodu choroby żony.

W l. 1983-1989 zaangażowany w pomoc represjonowanym: doradca prawny w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na os. Kalinowym w Krakowie-Nowej Hucie (1983-1987); współzałożyciel (z R. Kusiem, R. Majdzikiem, W. Mazurkiewiczem i J. Mielnikiem) Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (1984).

Redaktor naczelny podziemnego pisma "Homo Homini" (1984-1988).

W 1985 r. współtwórca Polskiej Partii Niepodległościowej, członek Prezydium Rady Naczelnej, w l. 1985-1989 przewodniczący na Okręg Południowy; w 1992 r. doradca ministra spraw wewnętrznych w rządzie J. Olszewskiego, pełnomocnik ds. Straży Granicznej.

Współtwórca Stowarzyszenia Obrony Wiary Narodu i Tradycji oraz wydawnictwa Ostoja (1996).

Odznaczony przez Rząd RP na Uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i medalem "Niezłomnym w słowie" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31