Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bant Stanisław

Ur. 9 sierpnia 1939 r. w Łękach, pow. brzeski.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie-Mościcach (1957).

W l. 1958-1960 kancelista przy dyżurnym ruchu w PKP Stacja Towarowa Kraków Prokocim; dyżurny ruchu w PKP Stacja Kraków Bonarka (1960-1964) i w PKP Stacja Kraków Nowa Huta (1965-2003); od 2003 r. na emeryturze.

W l. 1973-1976 autor pism i petycji do władz partyjnych dotyczących poprawy sytuacji materialnej i zawodowej pracowników stacji PKP Kraków Nowa Huta, co ściągnęło na niego zainteresowanie SB i MO.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w sierpniu 1980 r. organizował w zakładzie spotkania informacyjne dotyczące postulatów ekonomicznych i socjalnych w kontekście strajku na Wybrzeżu, w dn. 7 września 1980 r. był inicjatorem pięciogodzinnego strajku, zakończonego ustępstwami dyrekcji w sferze ekonomicznej; stanął na czele Komitetu Założycielskiego "S" w Węźle PKP Nowa Huta, a następnie został wybrany w styczniu 1981 r. na przewodniczącego KZ; na 523 pracowników węzła do "S" należało 520 osób.

13 grudnia 1981 r. został internowany z domu i przewieziony do Nowego Wiśnicza, a następnie 30 grudnia 1981 r. do ZK w Załężu; zwolniony 23 stycznia 1982 r.; ze względu na działalność w związku blokowano jego awans zawodowy; w kolejnych latach był zaangażowany w kolportaż "Kolejarza Małopolskiego".

W październiku 1988 r. współtworzył Komitet Założycielski NSZZ "S" w Węźle Nowa Huta; po poinformowaniu o tym pracodawcy został wezwany przez dyrekcję firmy do złożenia wyjaśnień.

Działalność związkowa: KZ "S" PKP Węzeł Nowa Huta: przewodniczący (1980-1981, 1988-2003); delegat na WZD RM (1992-1998); Okręgowa Sekcja Kolejarzy: delegat na WZD (1992-2006), wiceprzewodniczący (1992-1995), członek prezydium Rady (1995-2006); Sekcja Krajowa Kolejarzy: członek (1992-2002).

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000), Złotym Krzyżem Zasługi (2003), odznaką: "Za zasługi dla transportu RP" (1998), odznaczeniem "Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych" (2003), odznaką "Zasłużony dla Solidarności Kolejarzy" (2005) oraz medalem "XX lat głodówki kolejarzy we Wrocławiu" (2000).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31