Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Barszcz Józef

Ur. 20 czerwca 1948 r. w Dąbrowie Tarnowskiej.

Absolwent Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rolniczego) w Krakowie (1971); doktorat (1980); absolwent kursu dydaktycznego na WSP w Krakowie.

Asystent i adiunkt na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie (1971-nadal); koordynator ministerialnych programów rewitalizacyjnych, m.in. Programu Ministerstwa Środowiska dotyczącego rewitalizacji zdegradowanych siedlisk świerczyn w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Członek NSZZ "S" od 1980 r.; w grudniu 1981 r. brał udział w rotacyjnym strajku NSZZ "S" w AR w Krakowie (4-13 grudnia 1981 r.); po ogłoszeniu wprowadzenia stanu wojennego razem z T. Cichoń (przewodniczącą KU) zniszczył dokumenty strajkowe, chroniąc uczestników protestu przed represjami; w okresie stanu wojennego współorganizował opłatki "S" na AR, był również zaangażowany w zbieranie składek członkowskich.

W 1989 r. zaangażowany w odbudowę związku na AR.

Działalność związkowa: KU Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie: Zespół wydziałowy na Wydziale Leśnym: przewodniczący (1991-1994); przewodniczący KU (2006-nadal); delegat na WZD RM: (2006-nadal); członek ZRM (2006-nadal); delegat na KZD (2006-nadal).

Od 1969 r. członek Polskiego Towarzystwa Leśnego - członek zarządu w Krakowie (od 1974 r.), przewodniczący oddziału (od 1993 r.), od 1991 r. członek zarządu głównego, a w l. 1997-2003 (przez dwie kadencje) wiceprzewodniczący zarządu głównego; członek Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego (od 1987 r., w tym dwa razy wiceprzewodniczący) i Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego"; członek Wojewódzkiego Jury olimpiady ekologicznej w Krakowie; organizator dwóch ogólnokrajowych zjazdów delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczawnicy (1995) i w Krakowie (2007).

Autor i współautor ok. 200 publikacji i innych opracowań naukowych, w tym kilkunastu projektów; kierownik lub główny wykonawca projektów zlecanych przez KBN dotyczących leśnictwa i szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego; Społeczny Inspektor Pracy na Wydziale Leśnym AR (1995-2006).

Odznaczony Srebrną (1976) i Złotą (1987) Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31