Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bębenek Kazimierz

Ur. 13 sierpnia 1949 r. w Wielkich Drogach, pow. krakowski.

Absolwent Technikum Elektrotechnicznego im. Powstańców Śląskich w Krakowie (technik elektryk, 1974).

Zatrudniony jako uczeń oraz elektromonter w PSKE ELBUD - ZBSE Kraków (1964-1969), a następnie w Elektrowni Skawina jako elektromonter, operator nastawni elektrycznej oraz kierownik wydziału zaopatrzenia i zbytu (1969-2004); od 2004 r. na rencie; od 2010 r. na emeryturze.

Współzałożyciel i członek "S" od 1980 r. w Elektrowni Skawina; po wprowadzeniu stanu wojennego próbował zorganizować strajk w Elektrowni Skawina wraz z działaczami "S" z Zakładów Remontowych Energetyki w Krakowie; organizował pomoc materialną dla rodzin internowanych, zbierał środki na rzecz Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym; w trakcie stanu wojennego utrzymywał kontakty z CFDT; współorganizował podziemne struktury NSZZ "Solidarność" w Skawinie; organizował msze św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz spotkania działaczy podziemia Skawiny; członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" "Amper" Elektrownia Skawina (1981-1987); w l. 1983-1987 utrzymywał kontakty z RKS Małopolska; w podejmowanych działaniach posługiwał się pseudonimem "Gutek".

Zbierał informacje dla redakcji podziemnych pism "Solidarność Łęgu, Podgórza i Skawiny" oraz pisma "Amper" wydawanego przez działaczy podziemnej "S" Elektrowni Skawina; zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw; organizował bibliotekę wydawnictw podziemnych w Elektrowni Skawina; brał udział w manifestacjach; uczestniczył w ChUR.

Za swoje zaangażowanie został przeniesiony na niższe stanowisko, był również zatrzymywany na 24 i 48 godz. w l. 1982-1984; w jego domu dokonano przeszukania, likwidując m.in. telefon stacjonarny (1982); próbowano wcielić go do obozu wojskowego w Czerwonym Borze.

W 1988 r. rozpoczął odbudowę "Solidarności" w Elektrowni Skawina wraz z B. Dąbrową, T. Kochaną, S. Ożogiem, S. Pawłowskim i A. Pierzchałą.

Działalność związkowa: KZ przy Elektrowni Skawina: członek komitetu założycielskiego (1980), członek KZ (1980-1981, 1988-1992), przewodniczący (1992-2000); Zastępca Przewodniczącego MKK NSZZ "Solidarność" w Skawinie (1996-2002); delegat na WZD RM (1992-2002, 2010-nadal); członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" (1992-1998); Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "S": członek (1998-2002, 2006-nadal), sekretarz (2006-2010); delegat na WZD Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" (1999-2000).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31