Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Blicharz Jan

Ur. 8 grudnia 1942 r. w Jacawie (Łotwa); zm. 6 lutego 2011 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Krakowie-Batowicach.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kętrzynie, specjalność: mechanik (1959); mistrz ślusarski (1972).

W 1961 r. zatrudniony w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kętrzynie; w l. 1964-1968 ślusarz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym (Huta im. Lenina); w l. 1968-1969 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL" w Krakowie; w l. 1969-1995 ślusarz narzędziowy w prototypowni w Krakowskich Zakładach Armatur; autor wielu wniosków racjonalizatorskich; od 1995 r. na rencie.

W grudniu 1970 r. uczestnik krótkiego strajku w KZA.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w sierpniu 1980 r.

współorganizator strajku w KZA - przedstawiciel Komitetu Strajkowego M. Pachura dotarł do Stoczni Gdańskiej; od września 1980 r. wraz z K. Jarzmikiem, M. Pachurą i S. Urbanem organizator "S" w KZA; członek Komitetu Założycielskiego, od 25 września 1980 r. członek Prezydium KZ oraz skarbnik; od 17 grudnia 1980 r. przewodniczący KZ.

Zaangażowany w prace Komisji Krakowskiej przy MKZ Małopolska (od lutego 1981 r.); delegat na I WZD RM w lipcu w Tarnowie, podczas którego kandydował na przewodniczącego; wybrany na członka ZRM.

W dn. 13 grudnia 1981 r. zatrzymany w pobliżu siedziby ZRM, wypuszczony następnego dnia; współorganizator strajku w KZA (po aresztowaniu na terenie zakładu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZ K. Jarzmika) w dn. 14 grudnia 1981 r.; w dn. 15 grudnia 1981 r. zatrzymany podczas pacyfikacji zakładu; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wiśniczu Nowym; 23 grudnia 1981 r. aresztowany i przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, a następnie do AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; oskarżony o organizowanie i kierowanie strajkiem; skazany przez Sąd Wojewódzki (Wydział III Karny) w Krakowie 28 stycznia 1982 r. (obrońca L. Rozmarynowicz) na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata; zwolniony do domu; w 1985 r. uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.

W l. 1989-1995 ponownie przewodniczący KZ w Armaturze; w 2003 r. wystąpił z "S" ze względów zdrowotnych.

Od 1964 r. członek sekcji podnoszenia ciężarów w KS Olsza (następnie KS Armatura); sędzia Polskiego Związku Ciężarów (od 1972 r.) i Polskiego Związku Pływackiego (od 1998 r.) Honorowy dawca krwi, uhonorowany Odznakami "Honorowy Dawca Krwi" I, II, III i IV stopnia (1980-1985).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31