Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Brzeski Janusz

Ur. 24 września 1955 r. w Bochni.

Absolwent studiów inżynierskich Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (2006).

W l. 1977-1992 operator urządzeń walcowniczych w Ośrodku Badawczo-Doświadczalnym Blach Elektrotechnicznych w Bochni; od 1992 r. zatrudniony w Zakładach Przetwórstwa Hutniczego w Bochni (obecnie Stalprodukt SA) jako samodzielny technolog, starszy rozdzielczy produkcji oraz kierownik zmiany.

W NSZZ "S" od 1980 r.; we wrześniu 1980 r. założyciel oddziałowej komisji w Zakładzie Badawczo-Doświadczalnym Blach Elektrotechnicznych w Bochni (podlegającej pod NSZZ "S" w ZPH); w 1981 r. wybrany w wyborach bezpośrednich na członka KZ "S" w ZPH.

Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku w ZPH; po jego rozbiciu i aresztowaniu czołowych działaczy współorganizator zbiórki pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych i zatrzymanych.

Po reaktywowaniu NSZZ "S" ponownie przewodniczący Komisji Oddziałowej w ZBDBE w Bochni.

Działalność związkowa: KO "S" w ZBDBE w Bochni: przewodniczący (1980-1981, 19891992); KZ "S" przy ZPH (późniejszy Stalprodukt SA) w Bochni: członek (1981, 1989-1992), przewodniczący (1992-1998), delegat na WZD RM (1995-2002); członek ZRM (1995-1998); delegat na KZD (1998-2002); Krajowa Sekcja Hutnictwa: członek Rady (2007-2011); Krajowy Sekretariat Metalowców: delegat na KZD (2007-2011); Przewodniczący Delegatury ZRM w Bochni-Brzesku (1995-1998).

Członek Małopolskiej Rady AWS (1996); w l. 1999-2001 członek Krajowej Rady Politycznej RS AWS; pełnomocnik ds. tworzenia struktur RS AWS w województwie tarnowskim; przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego RS AWS w Tarnowie (1998).

Poseł na Sejm RP (1997-2001), wybrany z listy AWS, członek komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Prawa Europejskiego; w 2001 r. kandydował do Sejmu RP z listy AWSP.

W l. 2000-2001 prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Europy Środkowej z Unią Europejską.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31