Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Budnik Jan

Ur. 1 stycznia 1953 r. w Nowym Sączu.

Absolwent Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu (1973) oraz absolwent Studium Rodziny w Diecezji Tarnowskiej.

Kierownik kadr w Zespole Zakładów Budowlano-Remontowych Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu; obecnie zatrudniony w prywatnej firmie.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w październiku 1980 r. wszedł w skład Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "S" w Nowym Sączu (przewodniczący Cz. Dąbrowski); przedstawiciel Komitetu w MKZ Kraków (i późniejszym MKZ Małopolska); w grudniu 1980 r. wybrany na przedstawiciela Nowego Sącza w Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "S".

Członek Komitetu Strajkowego (przewodniczący Jerzy Wyskiel) w trakcie okupacji Ratusza w Nowym Sączu w dn. 9-11 stycznia 1981 r.; członek delegacji MKZ Małopolska NSZZ "S" na negocjacje z komisją rządową w tzw. sprawie sądeckiej.

Delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM i delegata na I KZD NSZZ "S" w Gdańsku w 1981 r.

Zgodnie z notą identyfikacyjną wydaną przez Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN zarejestrowany jako KO "Jędrek" w dn. 18 grudnia 1980 r.; w l. 1985-1990 był zarejestrowany przez SB jako TW o pseudonimie "Jędrek"; nie przyznaje się do aktywnej współpracy z SB.

Członek Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego; w 1993 r. kandydował w wyborach do Senatu RP z listy Nowego Senatu.

Radny miasta Nowy Sącz (1994-2002); w l. 1992-1997 sekretarz Gminy Korzenna, a w l. 1997-2006 wójt Gminy Korzenna.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu; aktywny członek Polskiego Związku Łowieckiego; prezes zarządu Koła Łowieckiego "Lis" w Korzennej; członek Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota; członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej; członek-założyciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu (2012).

Uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony pracownik rolnictwa".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31