Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Budzik Bożena

Ur. 19 sierpnia 1955 r. w Tarnowie.

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego w zakresie Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie (1978).

Zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tarnowie jako rejestratorka (1974-1975); pracownica WPT Pogórze w Tarnowie (1975-1977) oraz Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Tarnowie (19771981).

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodnicząca KZ NSZZ "S" w Zakładzie Zaopatrzenia Rolnictwa w Tarnowie (1980-1981); delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r., podczas którego została wybrana na członka ZRM; od 1 sierpnia 1981 r. rozpoczęła pracę jako specjalista w Delegaturze ZRM w Tarnowie; w dn. 28 lipca 1981 r. została pobita w Tarnowie przez "nieznanych sprawców" podczas powrotu z obrad ZRM.

Po wprowadzeniu stanu wojennego powróciła do pracy w WZSR w Tarnowie; następnie wyemigrowała.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31