Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bugajski Kazimierz

Ur. 4 listopada 1911 r. w Krakowie; zm. 25 marca 1991 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1935).

Pracownik Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie (1935-1939); w l. 1949-1968 prawnik w Państwowym Przedsiębiorstwie "Naftobudowa" w Krakowie, a następnie w Wojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Krakowie (1968-1980); od 1980 r. na emeryturze.

W latach młodzieńczych zaangażowany w ruch harcerski oraz w działalność w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" (1934/35 sekretarz, 1934/35 wiceprezes Zarządu SKMA w Krakowie); w trakcie II wojny światowej działał w strukturach AK.

Od 1957 r. zaangażowany w stworzenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie (wraz ze S. Swieżawskim i J. Turowiczem); w l. 19761980 kolporter podziemnej prasy i wydawnictw.

Współorganizator comiesięcznych Krakowskich Dni Modlitw Inteligencji Katolickiej oraz corocznych ogólnopolskich Dni Modlitw na Jasnej Górze.

Od września 1980 r. zaangażowany w pomoc "S" w Małopolsce; organizator obsługi prawnej MKZ Kraków; kierownik zespołu prawników MKZ, w którego skład weszli: Z.

Chojnacki, A. Czornak, L. Galeński, W. Gołuński, A. Gleiksner, J. Kosch, J. Kostarczyk-Gryszka, T. Krzyżanowska, A. Kubas, J. Kumelowski, C. Laskowska, Z. Mrówczyński, K. Sieniawska, K. Sroczyńska, B. Szczepanik, B. Szczypiński, B. Tyrała i Z. Wyrobek.

Radny miasta Krakowa w l. 60. XX w.

Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od 1959 r.), w l. 1959-1965 wiceprezes; członek i wiceprezes Arcybractwa Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi (od 1961 r.).

Uhonorowany papieskim odznaczeniem "Pro Ecclesia et Pontifice" (1991).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31