Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bulsza Władysław

Ur. 20 czerwca 1949 r. w Kędzierzu, pow. dębicki.

Ukończył Technikum Mechaniczne przy HiL w Krakowie (1976).

W l. 1966-1968 tokarz w WUCh w Dębicy; ślusarz w KWK "Moszczenica" (1968-1970); ślusarz w Koksowni HiL i w HPR (1972-1976); referent w "Transbudzie" Kraków (1976-1978); w l. 1980-1981 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (19801981); w l. 1981-1982 spawacz w prywatnym zakładzie; samodzielny magazynier w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i Farb "Polifarb" w Dębicy (obecnie Tikkurila Polska SA) w l. 1982-2009; od 2009 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r. w WPEC w Dębicy; współzałożyciel "S" w WPEC w Dębicy.

W stanie wojennym zaangażowany w kolportaż bibuły, otrzymywanej m.in. z Krakowa i z Gdańska; współorganizator akcji zbierania składek dla rodzin internowanych; uczestnik uroczystości patriotycznych i religijnych, m.in.

w Mistrzejowicach, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy; uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; W 1989 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" (wraz ze S. Bielawą, J. Sasakiem, W. Pietrzykiem i M. Modelskim).

Działalność związkowa: WPEC: przewodniczący KW w Dębicy (1980-1981), członek KZ w WPEC w Tarnowie (1980-1981); KZ "S" Polifarb: członek (1989-1992, 1998-2006), przewodniczący (1992-1998); delegat na WZD RM (1992-1995); członek ZRM (1992-1993).

Radny Miasta Dębica (1990-1994).

Członek KO "S" i RS AWS.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31