Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Chmielewski Stanisław

Ur. 2 maja 1946 r. w Chmielowie, pow. pińczowski.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1977); inżynier-elektryk (1980).

W l. 1969-1977 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracowników ZBP "Południe" w Nowej Hucie, Technikum Elektrycznym w Krakowie i w Zespole Szkół Mechanicznych dla Pracujących w Krakowie; w l. 19772010 pracownik Elektrociepłowni "Kraków" (późniejsza nazwa Zespół Elektrociepłowni "Kraków") jako specjalista ds. elektrycznych; od 2011 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współorganizator Komitetu Założycielskiego "S" w EK we wrześniu 1980 r.; w październiku 1980 r. wybrany na sekretarza KZ, odpowiadał za informację oraz przewodniczył komisji ds. płacowych; w maju-czerwcu 1981 r. brał udział w negocjacjach płacowych z komisją rządową ds. energetyki, zakończonych protestem, a następnie podpisaniem porozumienia.

W dn. 15-16 grudnia 1981 r. współorganizował strajk na terenie EK (wraz z M. Kuchtą, K. Wójcikiem, W. Kumorkiem i K. Wagą); po rozbiciu strajku organizował struktury podziemne "S" w Elektrociepłowni Kraków, ZRE Kraków i Elektrobudowie Kraków (z M. Kuchtą): zbierano składki, organizowano pomoc dla represjonowanych, wypłacano świadczenia związkowe; organizował współpracę z podziemnymi struk- turami NSZZ "S" Elektrowni Skawina, Elbudu Kraków, Energoprojektu Kraków, Zakładu Energetycznego Kraków, Zakładu Wykonawstwa Sieci Energetycznych Kraków i z podziemnymi władzami regionalnej "Solidarności"; uczestniczył w spotkaniach i manifestacjach m.in. w kościele św. Józefa, na Wawelu, w Mistrzejowicach; współzałożyciel podziemnego pisma "Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki"; pomiędzy styczniem 1986 r. a kwietniem 1987 r. współwydawca i redaktor pisma "Solidarność Energetyków Regionu Małopolska"; w 1985 r. współorganizator podziemnych struktur Sekcji Energetyków Regionu Małopolska "S" i Krajowej Sekcji Energetyków; w 1985 r. doprowadził do podpisania umowy o współpracy pomiędzy "S" w EC Kraków i CFDT Energetyki (za pośrednictwem D. Suchorowskiej i R. Kaczmarka), dzięki czemu była prowadzona wymiana dzieci, a w 1987 r. Francuzi dostarczyli maszynę offsetową na potrzeby Sekcji Energetyków - po próbie jej przewiezienia (wraz z D. Stec-Fus i A. Rogodą) został zatrzymany przez SB.

W 1987 r. próbował powołać Komitet Założycielski "S" w ZEK i złożyć wniosek do sądu o rejestrację, ale inicjatywa nie powiodła się; od 19 września 1988 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego "S" w ZEK (w jego skład weszli ponadto: J. Antosiewicz, J. Ćwiertnia, M. Cofur, H. Dobrowolski, S. Górecki, W. Gruszczyński, Z. Grzybowski, M. Kocot, A. Kurowski, M. Lasek, A. Paś, T. Rojkowski, M. Widuch i B. Wassermann); od 21 stycznia 1989 r. członek RKS Małopolska; w dniu 20 czerwca 1989 r. wybrany na przewodniczącego KZ "S".

Działalność związkowa: KZ "S" w EK SA: sekretarz prezydium (1980-1981); sekretarz Tajnej KZ (1981-1988), przewodniczący (1989-nadal); członek RKS Małopolska (1989-1990); delegat na WZD RM (1992-nadal); delegat na KZD (2006-2010); Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni "S": delegat na WZD (1992-nadal), członek rady (1992-1998).

Członek Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Kraków" SA (1992-1997); członek Europejskiej Rady Zakładowej w Electricité de France (2002-2008).

Wyróżniony Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Energetyki" (2005), Medalem 100-lecia Energetyki Krakowskiej (2005), odznaką "Zasłużony dla Elektrociepłowni "KRAKÓW" SA (2010) i Odznaką Honorową PCK IV stopnia (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31