Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Czerwiński Fryderyk

Ur. 11 lipca 1941 r. w Grodzisku Dolnym, pow. leżajski.

Ukończył Technikum Łączności w Krakowie (1959).

Zatrudniony w l. 1959-1967 jako konserwator urządzeń technicznych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych; w l. 1967-1997 pracownik WSK "PZL" w Krakowie oraz w l. 1982-1987 pracownik Biura Projektów Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL "Delpor"; od 1997 r. na emeryturze.

W marcu 1968 r. i w grudniu 1970 r. uczestnik demonstracji w Krakowie.

W NSZZ "S" od września 1980 r. w WSK "PZL"; współorganizator strajku w WSK "PZL" po wprowadzeniu stanu wojennego, członek komitetu strajkowego; od 1982 r. członek TKZ w WSK PZL; wielokrotnie ukrywał się ze względu na swoją działalność; współzałożyciel, drukarz, kolporter podziemnego pisma "Byliśmy, jesteśmy, będziemy"; w l. 1982-1988 drukarz "Komunikatu Robotniczego Komitetu Obrony NSZZ Solidarność WSK-PZL"; organizator punktu kolportażowego i kolporter wydawnictw podziemnych, w tym książek oraz pism: "Hutnik", "Tygodnik Mazowsze", "Wiadomości Agencyjne", "Mała Polska", paryska "Kultura"; od 1984 r. członek Solidarności Walczącej; uczestnik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. S. Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; w l. 1984-1987 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, kilkakrotnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny; w pracy przenoszony na gorsze stanowiska, zwalniany; w 1985 r. dotkliwie pobity (roczna rehabilitacja); w lutym 1985 r. uczestnik głodówki w Krakowie-Bieżanowie.

W 1988 r. współzałożyciel i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego "S" w WSK "PZL"; w 1989 r. członek KO Kraków-Krowodrza, współorganizator kampanii wyborczej KO "S".

Działalność związkowa: KZ "S" w WSK "PZL": wiceprzewodniczący (1989-1997); delegat na WZD RM (1990-1997); członek Zarządu Regionu (1991-1992).

Od 1991 r. delegowany przez ZR jako chorąży pocztu sztandarowego Regionu Małopolskiego.

W 1992 r. współzałożyciel Fundacji Solidarni Solidarnym; współinicjator powstania pomnika Ofiar Zbrodni Komunizmu w Krakowie.

W l. 1990-1994 radny Dzielnicy KrakówBronowice z listy "S".

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wytrwałość w Pracy o Ideały "Solidarności" (1988), medalem "Niezłomnym w Słowie" (2010) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31