Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Dąbrowa-Kostka Bogusław

Ur. 19 listopada 1957 r. w Rabce-Zdroju, pow. nowotarski.

Absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi (1987).

Pracownik Ośrodka Telewizji Polskiej w Krakowie jako asystent operatora filmowego (1980-1983) oraz realizator światła i redaktor (1989-2009); w 2009 r. zwolniony z pracy, obecnie bezrobotny.

W NSZZ "S" od września 1980 r. w TVP Kraków; po wprowadzeniu stanu wojennego poddany weryfikacji dziennikarzy (luty 1982 r.); przesunięty na inne stanowisko; planowano jego zwolnienie; po rozpoczęciu studiów w PWSFTviT odmówiono mu udzielenia urlopu bezpłatnego.

Regularnie uczestniczył w manifestacjach niepodległościowych w Krakowie, które dokumentował obiektywem aparatu (1980-1989); zdjęcia przekazywane były strukturom podziemnym "Solidarności", z którymi współpracował; część zdjęć podczas pobytu w Londynie została przekazana redakcji "Orła Białego"; udzielał pomocy ukrywającym się w podziemiu działaczom; po uzyskaniu absolutorium na uczelni w 1987 r. odmówiono mu powrotu do Telewizji (ostatecznie wrócił do pracy dzięki interwencji prof. J. Wójcika z PWSFTviT).

Działalność związkowa: KZ "S" w TVP Kraków: członek (2005-2009).

W 2009 r. podczas realizacji pierwszego odcinka cyklu "Generałowi dziękujemy", opar- tego na własnych zdjęciach z l. 1980-1983, oraz w trakcie realizacji filmu dokumentalnego poświęconego weryfikacji dziennikarzy w 1982 r. został zwolniony z pracy.

Autor zdjęć do ok. 20. filmów krótkometrażowych, operator obrazu i realizator światła w filmach, spektaklach telewizyjnych i widowiskach muzycznych.

Reżyser filmów nagradzanych na krajowych i międzynarodowych festiwalach (m.in. w Niepokalanowie, Łodzi czy Happy End Festiwal): "Wigilia" (1986), "Gloria", "Słoneczna" (1995), "Droga do..." (1999), "Cienie" (2002), "Panu generałowi dziękujemy" (2009); film "Cienie" reprezentował polską kinematografię w Chicago.

Autor wystawy fotografii "Generałowi dziękujemy" (2009) oraz albumu "Generałowi dziękujemy. 13 grudnia 1981 r.".

Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich (od 1991 r.).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31