Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Dębski Bogusław

Ur. 30 sierpnia 1946 r. w Limanowej.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej.

Górnik dołowy w KWK "Jastrzębie" w Jastrzębiu-Zdroju; pracownik "Polsport" Wytwórnia Nart w Szaflarach; w l. 1978-1990 zatrudniony w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych "Cepelia"; w l. 1990-2006 pracownik ZRM; od 2007 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r. w ZWW "Cepelia" w Zakopanem; współorganizator NSZZ "S" w ZWW, członek komitetu założycielskiego (przewodnicząca H. Piekacz), a następnie członek KZ "S"; brał udział w strajku w marcu 1981 r., członek komitetu strajkowego.

Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator pomocy finansowej dla rodzin internowanych członków "S" (od grudnia 1981 r.); organizator tajnych struktur "S" w ZWW (wraz z T. Bachorzem, A. Dudą, A. Chowańcem, W. Chowańcem, M. Lasak, H. Piekacz, A. Szczerbą, A. Tylką i A. Walczak), organizator akcji ukrywania zagrożonych aresztowaniami działaczy "S", m.in. z Warszawy; uczestniczył w patriotycznych przemarszach pod pomnik Władysława Jagiełły w Zakopanem; zaangażowany w kolportaż podziemnych pism (drukowanych m.in. przez J. Jureckiego, W. Mroza i M. Krupę); od 16 marca 1982 r. współorganizator (m.in. z J. Stramą) comiesięcznych mszy św. za Ojczyznę w kościele oo. Bernardynów w Zakopanem; w dn. 10 listopada 1982 r. współorganizator czterogodzinnego strajku w ZWW "Cepelia" (wraz z H. Piekacz, A. Widzem i A. Dudą); zwolnione w wyniku strajku 17 osób otrzymywały od "S" pełne wynagrodzenie do momentu przywrócenia do pracy.

W l. 80-tych XX w. członek Rady Spółdzielni, kontrolowanej przez działaczy zdelegalizowanej "S"; członek KO "S" w Zakopanem.

Działalność związkowa: KZ "S" w ZWW: członek (1980-1981); delegat na WZD RM (1991-2007); członek ZRM (1991-2007); delegat na KZD (2006-2007); w l. 1990-2006 przewodniczący Delegatury ZRM w Zakopanem.

Członek Małopolskiej Rady AWS (1996).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31