Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Deja Stanisław

Ur. 3 czerwca 1950 r. w Grzechyni, pow. suski.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki AGH w Krakowie (inżynier elektryk, 1972) oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie (magister inż., 1994).

Od 1973 do 1996 r. związany z KWK "Janina" w Libiążu jako stażysta, dozorca, sztygar zmianowy, nadsztygar i dyrektor kopalni; w l. 1996-2000 wiceprezes zarządu oraz dyrektor biura restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej w Tychach; wiceprezes i prezes w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych w Katowicach (2001-2002); od 2002 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w dn. 3 września 1980 r. o godz. 0:30 współinicjator strajku na IV zmianie w "Ruch II" w KWK "Janina" w Libiążu; przewodniczący delegacji komitetu strajkowego "Ruch II" do głównego komitetu strajkowego na "Ruch I" z postulatami załogi; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S", skarbnik KZ (1980-1981); w styczniu 1981 r. wybrany na przewodniczącego KZ "S" (w skład komisji wchodzili F. Walczak, S. Okoński, A. Oczkowski, J. Kucia, C. Rybak i A. Skubera); delegat na I WZD RŚD w Katowicach w lipcu 1981 r.

W dn. 13 grudnia 1981 r. szczęśliwie uniknął aresztowania, dzięki pobytowi u swojej matki w górach; po powrocie do Libiąża organizator strajku na pierwszej zmianie w KWK "Janina" w dn. 14 grudnia 1981 r.; w kolejnych dniach ukrywał się; w dn. 19 grudnia 1981 r. zgłosił się na KM MO w Libiążu; zatrzymany i przesłuchiwany na KM MO w Chrzanowie; w dn. 28 grudnia 1981 r. przewieziony do KW MO w Katowicach, gdzie był przetrzymywany do 5 lutego 1982 r.; internowany w ZK w Jastrzębiu (5 lutego - 23 marca 1982 r.), a następnie w Uhercach (w dn. 23 marca - 25 lipca 1982 r.); w dn. 25 lipca 1982 r. zwolniony z internowania; ponownie aresztowany w dn. 26 sierpnia 1982 r. w ZK Zabrze-Zaborze; zwolniony w listopadzie 1982 r.; w kolejnych miesiącach wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zwłaszcza przed uroczystościami rocznicowymi.

W dn. 19 marca 1989 r. rozpoczął reaktywację NSZZ "S" w KWK "Janina" w Libiążu; w dn. 5 sierpnia 1989 r. został ponownie wybrany na przewodniczącego KZ "S"; w 1989 r. zaangażowany w prace Sekcji Krajowej Górnictwa NSZZ "S"; w dn. 24 maja 1990 r. po wygraniu otwartego konkursu został powołany na funkcję dyrektora KWK "Janina", w związku z czym musiał zrezygnować w funkcji przewodniczącego KZ "S"; w l. 1989-1990 organizator i przewodniczący KO "S" w Libiążu.

Działalność związkowa: KZ "S" w KWK "Janina" w Libiążu: skarbnik KZ (1980-1981), przewodniczący (1981, 1989-1990); delegat na WZD RŚD (1981).

Radny Miasta i Gminy Libiąż (1990-1994); radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy AWS (1998-2002); w 2005 r. startował w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP z listy PO.

Członek Społecznej Rady Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie (19952000); członek honorowy Związku Więźniów Okresu Stalinowskiego (1990).

Wyróżniony odznaką "Zasłużony dla KWK Janina w Libiążu" oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką "Zasłużony dla Górnictwa RP".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31