Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Dybol Andrzej

Ur. 19 kwietnia 1952 r. w Szczecinie.

Absolwent Technikum Elektrycznego w Krakowie (technik maszyn i urządzeń elektrycznych, 1976).

Zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Krakowie od 1971 r. jako elektromonter oraz brygadzista aparatury kontrolno-pomiarowej; od 2004 r. oddelegowany do pracy związkowej.

W NSZZ "S" od 1980 r. w MPEC w Krakowie; brał udział w większości manifestacji po wprowadzeniu stanu wojennego w Nowej Hucie, organizował zbiórki pieniężne dla internowanych i poszkodowanych, kolportował prasę podziemną; podczas jednej z manifestacji w Nowej Hucie w 1982 r. doprowadził do zatrzymania ruchu na skrzyżowaniu ul. Struga i al. Lenina (obecnie al. Solidarności), co pomogło utworzyć drugą manifestację i doprowadziło do zamieszania w szeregach ZOMO.

W 1989 r. zorganizował akcję protestacyjną w MPEC Kraków w celu polepszenia warunków płacy i pracy pracowników.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" przy MPEC w Krakowie (od 2000 r. KM): zastępca przewodniczącego (1990-2004), przewodniczący (2004-nadal); delegat na WZD RM (1990-nadal); ZRM: członek (2010-nadal); delegat na WZD Sekcji Krajowej Ciepłownictwa NSZZ "Solidarność" (1990-nadal).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31