Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Dziadoń Jan

Ur. 22 grudnia 1951 r. w Krakowie; zm. 24 października 2010 r. w Tatrach; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek organizacja i zarządzanie (1973); doktorat (1982).

W l. 1974-2003 pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie (asystent, adiunkt, starszy wykładowca); od 1993 r. dyrektor Delegatury Najwyższej Izbie Kontroli w Krakowie.

W NSZZ "S" od września 1980 r. w AE w Krakowie; doradca jawnych struktur "S"; jeden z organizatorów I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie; po 13 grudnia 1981 r. zaangażowany w działania konspiracyjne; w l. 19821984 przesłuchiwany przez SB, która dokonała również przeszukania jego mieszkania; współzałożyciel "Zeszytów Związkowych" wydawanych w Krakowie w l. 1983-1987 (pismo RKS Małopolska o charakterze szkoleniowym).

Pełnomocnik RKS Małopolska ("Komisarz Wyborczy") ds. kontroli frekwencji wyborczej w wyborach do Rad Narodowych w 1984 r. (we współpracy z T. Syryjczykiem i grupą statystyków z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierowanej przez H. Baranka) i do Sejmu PRL w 1985 r. (ogólnopolska akcja "3 x 5" koordynowana przez K. Bielińskiego).

Od 1985 r. członek grupy doradczej TKK, ps. "Paweł Tar" (grupa "K", kierowana od 1985 r. przez R. Kuszłeykę, ps. "Marcin Ken" z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego); współpracownik i wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; w 1986 r. z ramienia RKS Małopolska wyznaczony do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Programowej "S", na której miała się odbyć dyskusja o ewentualności utworzenia KKW (akcja "GROBLA", odwołana po aresztowaniu Z. Bujaka i innych członków RKW Mazowsze).

W 1988 r. członek Komitetu Założycielskiego "S" Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie członek KZ "S"; od 12 września 1988 r. rzecznik prasowy, a następnie sekretarz RKS Małopolska (do stycznia 1990 r.); członek-założyciel KO "S" (10 kwietnia 1989 r.); członek Małopolskiego i Krakowskiego KO "S" (do 1991 r.).

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" AE w Krakowie: członek (1989-1991); delegat na WZD RM (1989-1995); ZRM: członek (19901995), wiceprzewodniczący (1990-wrzesień 1992); w 1992 r. kandydował na przewodniczącego ZRM; delegat na KZD (1990-1995).

Współpracownik Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego ZRM w Krakowie (od 1992 r.); w l. 1990-1993 członek rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ "S" Sp. z o.o. oraz Rady Fundacji Gospodarczej "S"; w dn. 11 maja 1992 r. powołany przez ZRM na kierownika zespołu naprawczego ds. "Tygodnika Małopolska".

W l. 70 XX w. został jednym z "dzwonników Zygmunta".

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31