Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Dziegciarz Jerzy

Ur. 18 września 1938 r. w Krakowie.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie (1955); tytuł mistrzowski (1966).

Zatrudniony jako tokarz w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. S. Szadkowskiego w Krakowie (1955-1961), a następnie jako ustawiacz maszyn hydraulicznych w Fabryce Urządzeń Górniczych "Georyt" (1961-1998); w l. 1998-2003 pracownik Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"; od 2003 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r. w "Georycie".

Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w nieudanym proteście w "Georycie"; następnie działał w podziemnej KZ, brał udział w tajnych spotkaniach związkowych na terenie Krakowa oraz w manifestacjach niepodległościowych; w 1985 r. przez cztery dni uczestniczył w proteście głodowym w Bieżanowie.

Zajmował się kolportażem pism podziemnych, m.in. "Akcesu", "Wiadomości Bieżących", "Małej Polski", "Kroniki Małopolskiej", "Osoby i Czynu" i "Tygodnika Mazowsze".

W 1988 r. współorganizował strajk poparcia dla postulatu powrotu "Solidarności" do zakładów pracy.

Działalność związkowa: KZ "S" w "Georycie": członek (1980-1981), przewodniczący (1990-2002); delegat na WZD RM (1995-2006); członek ZRM (1995-1998 i 2002-2006); przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ "S" (2002-2007).

W l. 1998-2002 był członkiem Komisji Praworządności RMK.

Współzałożyciel grupy "Ujawnić prawdę" w Małopolsce (2005).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31