Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Fróg Jan

Ur. 14 lutego 1952 r. w Krakowie.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (magister pedagogiki, 1977).

Zatrudniony od 1970 r. w WSP w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), obecnie na stanowisku starszego specjalisty, pracownika naukowo-technicznego w Pracowni Psychologii UP w Krakowie.

W NSZZ "S" od 1980 r. w WSP w Krakowie; w grudniu 1981 r. inicjator i nieformalny przewodniczący koła "S" Psychologów na WSP w Krakowie, które z czasem skupiało również pracowników innych pracowni; nieformalnie przewodniczył Tajnej Komisji Uczelnianej "S" od 1981 r. do 1989 r., do której należało ok. 400 osób; dzięki jego zaangażowaniu związek roztaczał opiekę socjalną nad pracownikami oraz bronił członków i osoby niezrzeszone przed szykanami i zwolnieniami z pracy; współpracował z RKS Małopolska.

Intensywnie zaangażowany w podziemny ruch wydawniczy, a zwłaszcza w kolportaż i druk; kolportował w środowisku uczelnianym literaturę drugiego obiegu, drukował ulotki i informacje o aktualnych wydarzeniach w uczelni oraz "Wspomnienia AK Okręgu Wileńskiego" (wraz z L. Bednarczukiem).

Współorganizator demonstracji pod budynkiem WSP w Krakowie w dniu 10 listopada 1982 r., w której wzięło ok. 300 osób, za co otrzymał pisemną naganę; uczestniczył w większości manifestacji w Krakowie i w Nowej Hucie; za zaangażowanie w działalność niepodległościową blokowano jego awans zawodowy, pomijano przy podwyżkach, rozsiewano na jego temat plotki, otrzymywał również telefony z pogróżkami; kulminacją tych ataków były pobicia w 1991 r. i 1992 r., w sprawie których dochodzenie prowadziła przez ponad rok prokuratura w Krakowie.

W maju 1989 r. brał udział w pierwszym Walnym Zebraniu uczelnianej "Solidarności" i był zaangażowany w pracę Komitetu Organizacyjnego wspólnie z prof. L. Bednarczukiem.

We wrześniu 1989 r. interweniował jako przedstawiciel RKS Małopolska wraz z J. Smagowiczem, E. Nowakiem i Z. Fijakiem w Areszcie Śledczym na Montelupich w Krakowie w związku z protestem głodowym osadzonych.

Działalność związkowa: KU NSZZ "S" przy WSP w Krakowie: wiceprzewodniczący (19891992), przewodniczący (1992-nadal); delegat na WZD RM (1989-nadal).

W 2005 r. był inicjatorem powołania Komisji Prawdy, mającej przygotować opracowanie naukowe poświęcone inwigilacji pracowników i studentów WSP w Krakowie.

Przedstawiciel "S" w Senacie UP w Krakowie (1990-nadal).

Współzałożyciel z J. Franczykiem Społecznego Komitetu Pomocy Polakom na Litwie w 1990 r. oraz Centrum Kultury i Informacji Litwy w Krakowie (1990) - organizator kilkunastu akcji charytatywnych i wyjazdów z darami na Litwę.

Brał udział w pracach Komitetu Założycielskiego Partii Republikańskiej (1990).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2001) i Medalem KEN (2003).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31