Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Fugiel Kazimierz

Ur. 30 marca 1941 r. w Markowej, pow. łańcucki; zm. 8 sierpnia 2007 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Grębałowie.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi (1957).

W l. 1960-1992 tokarz w Zakładzie Mechanicznym M-3 Huty im. Lenina w Krakowie Nowej Hucie (obecnie ArcelorMittal Poland); od 1995 r. na rencie; od 2000 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w dn. 19 sierpnia 1980 r. organizator pierwszego strajku na Wydziale M-3 w HiL; wybrany na Przewodniczącego Komisji Wydziałowej "S" M-3 oraz na członka Komisji Robotniczej Hutników; w dn.

27 marca 1981 r. z jego inicjatywy na terenie HiL została odprawiona pierwsza msza św.

W dn. 13-16 grudnia 1981 r. brał udział w strajku w HiL; po pacyfikacji strajku zaangażowany w pomoc charytatywną przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej HucieBieńczycach; za tę działalność został zatrzymany 11 maja 1982 r., a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu, w Uhercach i w Nowym Łupkowie; zwolniony 25 listopada 1982 r.

Organizator Polowej Poczty Solidarności w Nowej Hucie; współzałożyciel Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki (1984); wielokrotnie zatrzymywany.

Współorganizator strajku i członek Komitetu Strajkowego w HiL w dn. 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r.; aresztowany 5 maja 1988 r., zwolniony 19 maja 1988 r. dzięki interwencji Kurii Arcybiskupiej w Krakowie; współorganizator strajku w HiL w sierpniu 1988 r.

Działalność związkowa: KW "S" w ZM 3: przewodniczący (1980-1981, 1989); KRH: członek (1981), KRH: delegat (1981, 1989-1995), członek zarządu (1989-1992), wiceprzewodniczący (1992-1995); delegat na WZD RM (19891995).

Założyciel i prezes Towarzystwa Solidarnej Pomocy (noszącego obecnie jego imię), pomagającej najuboższym i potrzebującym; współorganizator apteki tanich leków i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; w l. 1992-2001 organizator letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin hutników; organizator pomocy humanitarnej dla mieszkańców m.in. Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu.

W dn. 21 czerwca 2008 r. przy wejściu do siedziby TSP w Nowej Hucie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą założycielowi Towarzystwa; upamiętnia go również tablica w kaplicy w Radwanowicach.

Laureat nagrody Krakowskiego Sejmiku Samorządowego za działalność charytatywną (1996), nagrody "Śladem człowieka" przyznanej przez czytelników "Gazety Wyborczej" (1997); odznaczony pierwszym brązowym medalem Cracoviea Merenti przyznanym przez Miasto Kraków za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców Krakowa (1998); uhonorowany medalem Zasłużonego dla NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska przyznanym przez ZRM (2000) oraz medalem z okazji 25. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" przyznanym przez KK NSZZ "S" (2005); w 2000 r. otrzymał tytuł Filantrop Krakowa A.D. 1999-2000; pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31