Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Gamrat Czesław

Ur. 4 listopada 1952 r. w Miechowie.

Absolwent WSP w Krakowie (magister elektrotechniki, 1977) oraz Studiów Podyplomowych "Informatyka w szkole" na AGH w Krakowie (2000).

Zatrudniony w Zespole Szkół Mechanicznych w Miechowie (od 1 września 2002 r. zmiana nazwy na Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II) jako nauczyciel (1977-nadal); w l. 1977-1980 instruktor fotografii w miechowskim oddziale Wojewódzkiego Domu Kultury.

W ZSM zorganizował pracownię wideo (1980) oraz pracownię mikrokomputerów "ZX Spektrum+" (1987); autor programów komputerowych do nauczania mechaniki i elektrotechniki; kierownik zespołu przygotowującego program nauczania przedmiotów specjalistycznych dla zawodu technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze; współautor programów nauczania: budowa maszyn rolniczych, budowa pojazdów rolniczych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, praktyka zawodowa (1991).

W NSZZ "S" od listopada 1980 r. w ZSM w Miechowie; w dn. 15 listopada 1981 r. został wybrany na sekretarza komisji; w okresie stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych z terenu działalności Delegatury w Miechowie.

W kwietniu 1989 r. wszedł w skład KZ w ZSM w Miechowie; zaangażowany w prace KO "S" w Miechowie.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" przy ZSM w Miechowie: sekretarz (1980-1989), przewodniczący (1989-nadal); delegat na WZD RŚ (1981-1999); delegat na WZD RM (1999-nadal); przewodniczący Delegatury NSZZ "S" w Miechowie (1989-2007); członek ZRM (1999-2006); przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolska NSZZ "S" (2006-nadal); Sekcja Oświaty i Wychowania RŚ NSZZ "S": delegat na WZD (1994-1999), członek rady sekcji (1990-1999); Sekcja Regionalna Oświaty NSZZ "S" RM: delegat na WZD (1999-nadal), członek rady sekcji (1999-nadal); Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "S": delegat na WZD (1994-2010), członek Komisji Rewizyjnej (1998-2002), przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2002-2006); Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ "S": delegat na WZD (1998-2010), członek Komisji Rewizyjnej (2002-2006), przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2006-2010).

Tworzył struktury RS AWS w Miechowie; radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miechowie w l. 1994-1998; delegat Gminy Miechów do Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego w l. 1994-1998; radny powiatu miechowskiego w l. 1998-2002; członek Akcji Katolickiej.

Organizator Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Delegatury NSZZ "S" oraz ulicznego biegu "S" w Miechowie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997), Medalem KEN (2000), Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (2000), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (2005) oraz statuetką "Solidarni w Sporcie" (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31