Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Adamczak Tadeusz

Ur. 21 lipca 1953 r. w Staszowie.

Absolwent AWF im. B. Czecha w Krakowie, magister wychowania fizycznego (1977) oraz studium podyplomowego "Zarządzanie firmą" na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1997).

Nauczyciel (1978-1988) i dyrektor (1991-1998) w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 3 w Trzebini; doradca-metodyk w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty w Katowicach (1988-1991); przedstawiciel handlowy w Novol Sp. z o.o. (1998-2009); od 2012 r. na wcześniejszej emeryturze.

Nauczyciel z I i II stopniem specjalizacji zawodowej; doprowadził do powołania Kolegium Językowego w Młoszowej (1990); założyciel i dyrektor szkoły podstawowej o profilu sportowym Trzebini; inicjator budowy sal gimnastycznych przy szkołach SP nr 10 w Chrzanowie, SP nr 1 w Trzebini, ZSTU w Trzebini i ZSECH w Trzebini.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; organizator we wrześniu 1980 r. w SP nr 2 w Trzebini spotkania organizacyjnego NSZZ, na którym powołano Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania (T. Adamczak – przewodniczący, A. Nawrota – wiceprzewodnicząca, członkowie: A. Dadak, J. Jura, T. Rebs, J. Urban; członkowie komisji rewizyjnej: A. Banaszak, Z. Łysak, A. Żołyńska); zaangażowany w tworzenie kół związku w szkołach w Trzebini oraz we współpracę w Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta w Trzebini, mającą na celu poprawę warunków pracy nauczycieli; doprowadził do utworzenia istniejącej do dziś kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wielokrotnie przesłuchiwany przez MO i straszony zwolnieniem z pracy.

W 1989 r. zaangażowany w odbudowę struktur związkowych w szkołach na terenie Trzebini.

Działalność związkowa: Komisja Zakładowa NSZZ "S" Pracowników Oświaty i Wychowania w Trzebini: przewodniczący (1980-1992); członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Trzebini (1981-1992); delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S" (1981, nie uczestniczył ze względów rodzinnych w zjeździe).

Radny miejski w Trzebini (1994-1998, 2014-nadal); radny powiatu chrzanowskiego (1998-2006).

Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego (1979-1990); w 2013 r. inicjator powstania i przewodniczący Stowarzyszenia "Wspólna Trzebinia".

Współautor opracowania "Solidarność w Trzebini – powstanie i działanie" (Trzebinia 2017).

Odznaczony medalem "Zasłużony dla Szkolnego Związku Sportowego" (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31