Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Augustynek Piotr

Ur. 4 lutego 1954 r. w Krakowie.

Ukończył Technikum Mechaniczne nr 1 w Krakowie, specjalność budowa maszyn (1974).

W l. 1975-1983 zatrudniony w TVP Oddział w Krakowie; w l. 1983-1989 instruktor fotograficzno-filmowy w Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; w l. 1990-1996 współwłaściciel spółki Video Record; od 1996 r. właściciel Apio Film; wyprodukował kilkadziesiąt filmów i programów telewizyjnych, emitowanych głównie przez TVP.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek KZ NSZZ "S" w TVP Kraków, mąż zaufania na Wydziale Realizacji; uczestnik strajku pracowników TVP Kraków podczas kryzysu bydgoskiego (27 marca 1981 r.).

Od 1980 r. fotograf-dokumentalista; w l. 1980-1989 dokumentował fotograficznie wydarzenia tamtych lat, m.in. w czerwcu 1983 r. pod pretekstem choroby odmówił pracy w wozie transmisyjnym MSW podczas wizyty Jana Pawła II w Krakowie. Wykonał wówczas dokumentację fotograficzną mszy św. odprawianej na krakowskich Błoniach (ocenzurowaną wersję jednego ze zdjęć opublikowano w "Tygodniku Powszechnym", a nieocenzurowaną rozpowszechniono w tysiącach egzemplarzy w całej Polsce). Zwolniony z pracy.

W 1984 r. współzałożyciel (wraz z ks. K. Jancarzem) Niezależnej Telewizji Mistrzejowice, do 1985 r. realizator filmów dokumentalnych, m.in. o ks. J. Popiełuszce i o strajku uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w grudniu 1984 r.; realizował wraz z A. Jaskowskim zdjęcia do cyklu rozmów M. Szumowskiego z działaczami opozycji "Rozmowy niekontrolowane". Kolporter kaset wideo, organizator projekcji NTvM; autor dokumentacji filmowej bieżących wydarzeń (m.in. manifestacji nowohuckich i pacyfikacji strajku w Nowej Hucie w 1988 r.).

W 1989 r. uczestnik przygotowań do telewizyjnej kampanii wyborczej KO "S".

Producent i autor zdjęć oraz realizator i reżyser kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, w tym m.in. dotyczących działań opozycji w czasach PRL "Czas próby. Adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach politycznych w latach 1980-1989" (2014), "Ciężarówki nadziei" (2015) i "Strajk na Zgniataczu" (2013, Grand Prix II Festiwalu Filmowego Czerwiec '76). Część jego zdjęć z lat 80. XX w. zostało opublikowanych w zbiorowym albumie "Zapis zdarzeń. Przemiany społeczne, polityczne i kulturowe w latach 1980-1989 w obiektywach fotografików krakowskich" (2015).

Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Laureat nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012) oraz medalami "Dziękujemy za Wolność" (2015) i "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31