Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Banaśkiewicz Edward

Ur. 13 grudnia 1964 r. w Brzesku.

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych "WSK-PZL" w Krakowie, zawód: mechanik urządzeń przemysłowych (1982).

Od 1985 r. pracownik w HiL w Krakowie (obecnie ArcelorMittal Poland) na Zgniataczu (Wydział ZW), a od 1986 r. na Wydziale ZB-1. W l. 1981-1988 zaangażowany w działalność młodzieżowych grup wspierających NSZZ "Solidarność" na osiedlach: Prokocim, Bieżanów i Kozłówek. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo młodego wieku (17 lat), aktywnie uczestniczył we wszystkich manifestacjach i demonstracjach na terenie Nowej Huty. Uczestnik akcji ulotkowych; zatrzymywany i represjonowany za udział w manifestacjach; po rozpoczęciu pracy w HiL w 1985 r. ściśle związany w podziemnymi strukturami związku (TKRH).

Współwydawca i drukarz pisma "Wolność" w l. 1985-1988 (współpraca m.in.: R. Musiał, J. Dzięgiel, J. Kolstrung, J. Kardas); organizator kolportażu i kolporter niezależnych pism podziemnej "Solidarności", "Solidarności Walczącej" i FMW.

W trakcie strajku kwietniowo-majowego w 1988 r. w HiL inicjator zatrzymania pracy na Wydziale Walcowni Zimnej Blach, członek Komitetu Strajkowego wydziału ZB-1; Aresztowany na miesiąc po rozbiciu strajku; zwolniony z aresztu 12 maja 1988 r. po poręczeniu udzielonym przez Radę Pracowniczą ZB-1.

Po zwolnieniu z aresztu tworzył jawne struktury związkowe w HiL w ramach Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" na wydziale ZB-1, gdzie odpowiadał jako skarbnik za finanse związku (do 1990 r.); współpraca przy odtwarzaniu "S" na innych wydziałach kombinatu; w l. 1989-1991 członek Rady Pracowniczej wydziału ZB-1.

Członek młodzieżówki "Solidarności Walczącej" i FMW; w 1990 r. w ramach Bloku Prawicy "Kontra" (Solidarność Walcząca, FMW i NZS) startował bez powodzenia w dzielnicowych wyborach samorządowych w Krakowie. Po 1990 r. tworzył w kombinacie struktury Solidarności '80, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego "S" '80 Walcowni Zimnej (do 2003 r.); w l. 90. XX w. uczestnik głodówek protestacyjnych w obronie miejsc pracy w części surowcowej huty.

Uhonorowany Odznaką Pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej (2015).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31