Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Baran Józef

Ur. 22 września 1955 r. w Krakowie.

Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie (1978).

W l. 1978-1980 referent handlowy w Spółdzielni Pracy Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Millenium w Krakowie; w 1981 r. pracownik ZR Małopolska i ZR Rzeszowskiego NSZZ "S"; w l. 1983-1984 pracownik BJ w Krakowie; w l. 1984-2002 na emigracji w Norwegii; wiceprezes Zarządu w Zakładach Techniki Medycznej Sp. z o.o. w Krakowie (2003-2004).

Od 1977 r. działacz krakowskiego SKS, uczestnik akcji dotyczących m.in. sprzeciwu wobec ograniczania dostępu do książek i publikacji, obrony represjonowanych działaczy opozycji; inicjator przygotowania i wysłania telegramu SKS do ONZ ws. łamania praw człowieka w PRL (podpisanego również przez R. Woźniakowską i A. Krajewską) – 25 października 1978 r. Od 1977 r. współpracownik KOR i nast. KSS KOR; od 1978 r. współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, kolporter ulotek i pism niezależnych (z B. Bekiem i J. Pierzchałą) na terenie rzeszowszczyzny, zaangażowany w wydanie pisma "Komunikat" (2 numery, 1978-1979) i jednodniówki "Wieś Rzeszowska" (1979). Od 1979 r. członek zespołu redakcyjnego i autor tekstów w niezależnym piśmie "Placówka"; współzałożyciel Ośrodka Myśli Ludowej (1979).

Wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom.

We wrześniu 1980 r. wraz z R. Majdzikiem przywiózł z Gdańska do Krakowa materiały informacyjne i poradniki dotyczące zakładania NSZZ; zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ RI "S", m.in. wydawca i drukarz niezależnego pisma "Solidarność Wiejska Ziemi Grójeckiej" w Zbroszy Dużej, organizator kół NSZZ RI "S" w rejonie Grójca.

Od 1981 r. pracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ "S" Małopolska (współpraca z T. Syryjczykiem); od maja 1981 r. kierownik Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych przy MKZ/ZR "S" w Rzeszowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do czerwca 1983 r. m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Jaśle i Krośnie; organizator tajnych zebrań i podziemnych struktur "S" RI w Polsce południowo-wschodniej, w IV i VI 1982 r. organizator (we współpracy z ks. A. Chojnackim) spotkań rolników na plebanii parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, podczas których zainicjował powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników; od września 1982 r. wydawca pisma OKOR "Solidarność Rolników" (we współpracy z D. Gurgul, K. Kramarzem oraz z siostrami L. i S. Lubańskimi); utrzymywał kontakty z Tymczasową Tarnowską Komisją Koordynacyjną "S" (w lutym 1983 r. przekształconą w TTKK "S" Robotników i Chłopów).

W czerwcu 1983 r. zatrzymany w Częstochowie podczas pielgrzymki Jana Pawła II, zwolniony po 48 godz. aresztowany 28 marca 1984 r. w BJ, gdzie pracował; przewieziony do AŚ w Sanoku, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii.

W 1984 r. ze względów rodzinnych wyjechał do Norwegii, gdzie organizował transporty z darami do Polski; wspierał powstanie Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach i Fundacji im. św. Alberta w Krakowie.

W l. 2003-2004 prezes Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Chrześcijańskich.

Autor opracowania "Komitet Samoobrony Chłopskiej, Łowisko" (Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, Rzeszów 1981) oraz kilku publikacji na temat niezależnego ruchu chłopskiego i Fundacji Rolniczej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31