Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bednarczyk Czesława

Przyjęta przez M. i J. Fidzińskich jako dziecko z lwowskiego sierocińca, zarejestrowana w parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, jako ur. 20 lipca 1941 r.

Maturę zdała w 1959 r. w Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Ukończyła warsztaty teatralne w Teatrze im. Grotowskiego we Wrocławiu, kurs reżyserii w Krakowie, warsztaty scenografii w Teatrze Muzycznym, warsztaty fotograficzne w NCK w Nowej Hucie.

Pracowała jako kreślarz projektów w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Krakowie; starszy specjalista do spraw umów w Dyrekcji Radia i Telewizji; sekretarka w Zrzeszeniu Transportu i Handlu – Taksówki w Krakowie; referent ds. dokumentacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie; sekretarka i wychowawca w Szkole Podstawowej dla Dzieci Specjalnej Troski w Wieliczce; pracownik laboratorium w Dziale Genetyki AR w Krakowie; aktorka w Dziale Aktorskim i Estradowym Miejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie; specjalista ds. reklamy w Teatrze Muzycznym w Krakowie (odpowiedzialna za promocję, wykonywanie grafik, fotografii w gablotach, afiszów, informatorów do spektakli). Praca aktorska przy filmach "Dzielny Wojak Szwejk", "Edyta Stein" (rola dziennikarki) i "Pod Mocnym Aniołem"; specjalista ds. kontroli wydruków finansowych komputerowych przedsiębiorstw państwowych Małopolski w Ośrodku Obliczeniowym NBP (gdzie założyła NSZZ "Solidarność" w 1980 r.); reżyser, pedagog technik aktorskich w Teatrze Słowa i Tańca w Krakowie i w integracyjnym Teatrze Stańczyk.

Członek NSZZ "Solidarność"; aktywnie brała udział w manifestacjach i akcjach protestacyjnych w stanie wojennym (m.in. 3 maja i 11 listopada). W związku z działalnością w Ośrodku Obliczeniowym NBP spotkały ją represje – m.in. odbierano jej premię uznaniowe oraz była kontrolowana i rozliczana przez POP PZPR. Przez pewien okres zmuszona ze względu na represje do ukrywania się w mieszkaniu, w wyniku czego traciła kolejne prace.

Znana z patriotycznych występów recytatorskich oraz na wszelkich uroczystych wspomnieniach religijnych. Wraz z M. Stachem mocno zaangażowana w kolportowanie ulotek nawołujących do protestów. Współpracowniczka ks. K. Jancarza w Krakowie-Mistrzejowicach. Reżyserka spektaklów antykomunistycznych, łącznik między ks. Jancarzem a ks. J. Popiełuszką. Po śmierci ks. K. Jancarza związana z działalnością ks. A. Chojnackiego w Juszczynie (m.in. prowadziła wykłady historyczne i patriotyczne, uczyła dzieci i młodzież podstaw sztuki aktorskiej, organizując również spektakle z ich udziałem).

Członek Konfederacji Polski Niepodległej oraz Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych (gdzie m.in. założyła teatr integracyjny).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017). Odznaczona również Medalem Pamiątkowym za Wytrwałość w Pracy o Ideały Solidarności 1980-1988 (1988), Srebrnym Krzyżem Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (2009). Otrzymała podziękowanie za zaangażowanie na rzecz zapomnianych Cmentarzy Legionistów Polskich Poległych w l. 1914-1920 na Wołyniu "Ocalić od Zapomnienia" . Wykonane prace przyczyniają się do ocalenia pamięci o tych, którzy zginęli w walce o niepodległość najjaśniejszej Rzeczypospolitej (2010).

Marcin Byrski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31