Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Berowski Tadeusz

Ur. 31 maja 1946 r. w Świniarsku, pow. nowosądecki.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Jaworznie (1972).

W l. 1964-1973 zatrudniony jako górnik w KWK Jaworzno; operator urządzeń w Hucie Ferrum w Katowicach (1973-1977); w l. 19771984 operator suwnic w Krakowskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal-5 Kraków; ślusarz w Krakowskim Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych (1984-1988); magazynier w spółdzielni Pol-Gum (1988-1992); od 1992 na rencie; od 2007 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" (przewodniczący: W. Kukla) w Mostostalu-5; członek komisji zakładowej (od 31 stycznia 1981 r.); uczestnik akcji związkowych podejmowanych w trakcie legalnej działalności, m.in. udział w strajku 10 listopada 1980 r. i 27 marca 1981 r.; utrzymywał kontakty z innymi organizacjami związkowymi, m.in. z KRH. Zbierał na Wydziale Konstrukcji Stalowych datki na budowę Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Inicjator akcji przywrócenia krzyża w zakładowej stołówce (lipiec 1981 r.).

W dn. 14-15 grudnia 1981 r. organizator strajku załogi kilku wydziałów Mostostalu-5 (m.in. WKS), stanowiącego protest wobec wprowadzenia stanu wojennego; w południe 15 grudnia 1981 r. w wyniku negocjacji z dyrekcją strajk został przerwany (po głosowaniu strajkujących), m.in. pod wpływem informacji o rozbiciu strajku w Zajezdni MPK w nocy 14/15 grudnia 1981 r.

Współtwórca tajnej struktury związkowej na terenie Wydziału Konstrukcji Stalowych (współpraca: J. Sokołowski, R. Rozpondek, T. Dyba); zbierał składki związkowe na pomoc dla poszkodowanych w stanie wojennym, w tym m.in. dla rodzin górników zabitych podczas pacyfikacji strajku w kopalni "Wujek", przekazywane za pośrednictwem Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie. Uczestnik manifestacji w Nowej Hucie oraz mszy św. za ojczyznę w Krakowie-Mistrzejowicach; przedstawiciel załogi w zakładowym Zespole ds. Zaopatrzenia i Rozdziału Artykułów Niereglamentowanych (od 1982 r.).

Zaangażowany w druk ulotek oraz w kolportaż pism podziemnej "S" i KPN na terenie zakładu pracy; w lipcu 1984 r. w wyniku rewizji dokonanej przez MO w miejscu pracy znaleziono w jego szafce wydawnictwa drugiego obiegu; zwolniony natychmiast z pracy; utrudniano mu znalezienie nowego zatrudnienia; kilkakrotnie wzywany na przesłuchania w WUSW w Nowej Hucie (do 1986 r.).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31