Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bobela Józef

Ur. 9 lutego 1947 r. w Racławicach, pow. miechowski.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Olkuszu (1965).

W l. 1965-2007 pracownik Huty im. Lenina w Nowej Hucie (obecnie ArcelorMittal Poland Kraków) jako ślusarz remontowy mechanicznego utrzymania ruchu na Wydziale Chemicznym K-3 (1965-1967), a następnie w Zakładzie Koksochemicznym Wydział K-3; od 1983 r. brygadzista na Wydziale Chemicznym K-3; w l. 1967-1969 służba wojskowa w jednostce w Świdwinie jako mechanik samolotów odrzutowych; od 2007 r. na emeryturze.

Członek NSZZ "Solidarność" od 1980 r. w HiL; uczestnik strajku po wprowadzeniu stanu wojennego w HiL (13-16 grudnia 1981 r.)

Po zdelegalizowaniu "Solidarności" działacz Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "S" na Wydziale Chemicznym; współpracownik Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, założyciel SFPP na Wydziale K-3; od września 1982 r. w Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, w której zajmował się m.in. współpracą z innymi zakładami pracy (m.in. "Koksorem", "Budostal", KBM Nowa Huta), z Federacją Młodzieży Walczącej, z Duszpasterstwem Nauczycieli "Ostoja", "Siecią" Organizacji Zakładowych

"Solidarności" oraz z sekcją metalowców CFTC (Francja, kontakty m.in. z R. Ozanon i M. Visticot); autor fotografii z l. 80 XX w., których część została opublikowana w albumie zbiorowym "Zapis zdarzeń" (Kraków 2016); uczestnik manifestacji w Nowej Hucie w l. 80. XX w. oraz akcji ulotkowych i plakatowych; zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych.

W trakcje strajku kwietniowo-majowego w 1988 r. członek Komitetu Strajkowego w Zakładzie Koksochemicznym HiL.

Działalność związkowa: Komisja Wydziałowa NSZZ "Solidarność" Wydziału K-3: przewodniczący (1989-1995); Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Zakładu Koksochemicznego HIL: wiceprzewodniczący (1989-1995).

Członek Towarzystwa Przyjaciół KUL (od 1988 r.), Klubu "Gazety Polskiej" Nowa Huta: członek zarządu (2010-2012), wiceprzewodniczący (od 2012); fotoreporter i dziennikarz portalu "Kraków Niezależny".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności" (2016), medalami "Niezłomnym w Słowie" (2011), "Dziękujemy za Wolność" (2014) oraz "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31