Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bocheński Zbigniew

Ur. 24 kwietnia 1934 r. w Nowym Sączu.

Absolwent ZSZ w Nowym Sączu, kierunek ślusarz (1952).

W l. 1952-1991 zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, m.in. jako brygadzista elektryk; w l. 1953-1955 służba wojskowa w Dęblinie; od 1991 r. na emeryturze.

Uczestnik kilkugodzinnych akcji protestacyjnych w ZNTK w sierpniu 1980 r.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; przewodniczący Komisji Oddziałowej W-21 (Wydział Wagonowy) ZNTK od marca do 13 grudnia 1981 r.

Członek podziemnych struktur "S" (19811989). W 1982 r. kolportował niezależne wydawnictwa na terenie ZNTK (otrzymywanych m.in. od A. Szkaradka, T. Nitki, K. Konara, H. Najducha); plakatował i rozdawał ulotki; wspólnie z T. Pajorem i K. Konarem zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; organizator dostaw żywności dla rodzin osób represjonowanych; w l. 1982-1989 aktywny uczestnik mszy św. za ojczyznę.

Inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, grożono jego rodzinie, SB dokonywało przeszukiwań jego mieszkania; aresztowany 15 kwietnia 1984 r.; przetrzymywany w WUSW w Nowym Sączu; osadzony w AŚ w Nowym Sączu (21 kwietnia – 26 lipca 1984 r.); areszt przedłużono do 6 września 1984 r., uniemożliwiono mu udział w uroczystości pierwszej komunii św. córki. Po wyjściu na wolność zwolniony z pracy; następnie przywrócony do pracy na gorszych warunkach.

Od 1985 r. działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii NSPJ w Nowym Sączu.

W maju 1988 r. uczestnik przestojów w pracy w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

W 1989 r. uczestnik wieców przedwyborczych kandydatów KO "S".

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) i Medalem "Dziękujemy za Wolność" (2016).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31