Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bogacz Ksawery

Ur. 27 czerwca 1948 r. w Kietrzu pow. głubczycki.

Absolwent AGH w Krakowie, kierunek elektronika (1982).

W l. 1968-1972 konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Krakowie; w l. 1972-2005 kierownik zespołu serwisowego na AGH oraz wykładowca i pracownik Centrum Informatyki; od 1992 r. współwłaściciel firmy komputerowej.

W 1965 r. w liceum w Nowym Targu wystąpił jawnie ze sprzeciwem wobec akcji władz potępiającej list biskupów polskich do niemieckich; odmówił podpisania petycji w tej sprawie i nakłaniał innych uczniów do tego, za co był zagrożony relegowaniem ze szkoły pod z naciskiem SB; w maju 1977 r. uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współinicjator powstania i członek Komitetu Założycielskiego na AGH oraz następnie członek Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ "S" AGH; współpracownik Sekcji Informacji przy MKZ w Krakowie i następnie przy ZR; delegat na I WZD Regionu Małopolskiego NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Uczestnik strajku okupacyjnego na AGH po wprowadzeniu stanu wojennego (14-16 grudnia 1981 r.); w l. 80. XX w. kolporter wydawnictw podziemnych; uczestnik demonstracji; kilkakrotnie zatrzymany i przesłuchiwany przed manifestacjami rocznicowymi; w jego domu oraz w miejscu pracy dokonywano przeszukań; w sierpniu 1984 r. zatrzymany w Nowej Hucie i ukarany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za uczestnictwo w manifestacji. W l. 1981-1989 współtwórca nieformalnej struktury wydawniczej (jednej z wielu działających przy AGH), redaktor, autor, organizator działalności wydawniczej, we współpracy z A. Wierzbicką, T. Rudkowskim, H. i A. Gudowskimi, B. Szumską, K. Waksmundzką; pisma i książki (np. "Dramatyczny rok 1945" T. Żenczykowskiego, "Wielka czystka" A. WeissbergCybulskiego, poezje ks. T. Isakowicza-Zaleskiego, przedruki z paryskiej "Kultury") wydawane były pod różnymi nazwami wydawnictw, m.in. Wydawnictwo Historyczne, Wydawnictwo Orła Białego, Wydawnictwo V, Wydawnictwo Rota; od 1982 r. wydawca m.in. "Kroniki Małopolskiej" (we współpracy z D. Stec, D. Suchorowską-Śliwińską, M. Migałą, R. Kaczmarkiem, P. Zawiślakiem, A. Wierzbicką, braćmi Adamem i Andrzejem Charkiewiczami) i "Krakusa".

Od 1989 r. ponownie w reaktywowanej "S" na AGH; dwukrotnie prowadził WZD RM NSZZ "S" w 1990 i 1991 r.

Przez dwie kadencje członek senatu AGH z ramienia "S".

Działalność związkowa: KU NSZZ "S" AGH: członek Prezydium (1981, 1989-1991); delegat na WZD RM (1981, 1989-1994).

W l. 90. XX w. członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kardiologii i Kardiochirurgii.

Uhonorowany medalem "Dziękujemy za Wolność" (2017).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31