Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Boruch Józef

Ur. 22 lutego 1949 r. w Tarnowie.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Tarnowie, kierunek: technik mechanik (1969).

W l. 1963-2000 pracownik Zakładów Mechanicznych "Tarnów" jako tokarz (1968-1972), organizator pracy i czasu pracy (1972-2000); od 2000 r. na świadczeniu przedemerytalnym; od 2009 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. w ZM "Tarnów".

Uczestnik strajku w ZM w Tarnowie w dn. 14-15 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu przywódców związku K. Krasnodębskiego i T. Kurleja.

Współpracował ze strukturami podziemnej "Solidarności"; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Tarnowie, mszy św. za ojczyznę, Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz manifestacji i uroczystości m.in. w Warszawie, w Krakowie i w Częstochowie; kilkakrotnie w l. 1982-1988 przesłuchiwany przez SB; aresztowany w 1984 r. na 48 godzin.

W 1989 r. był zaangażowany w odbudowę "S" w ZMT. Po 1989 r. przewodniczący KW przy Dziale Głównego Technologa; członek KZ NSZZ "S" ZM (1998-2002); przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów NSZZ "S" ZMT (2014-nadal).

Zaangażowany w działalność KO "S" w Tarnowie i przygotowanie wyborów parlamentarnych (1989) i samorządowych (1990).

Otrzymał tytuł "Zasłużonego Pracownika ZMT" (2007).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31