Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Boryczka Stanisław

Ur. 21 kwietnia 1936 r. w Mościcach (obecnie Tarnów).

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Ministrze Przemysłu Chemicznego w Tarnowie (1954); mistrz aparatowy produkcji gazów syntezowych (1966).

Pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie jaka aparatowy (1954-1974); w l. 19741983 ślusarz-mechanik w Zakładach Mięsnych w Tarnowie; od 1983 r. na rencie.

Członek NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; członek KZ NSZZ "S" (1980-1981); wiceprzewodniczący Koła Zakładowego NSZZ "Solidarność" Tuczarnia-Ładna (1981-1983).

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator pomocy finansowej oraz materialnej dla internowanych i ich rodzin; uczestnik akcji dostarczania rodzinom internowanych i więzionych żywności przekazywanej przez rolników indywidualnych; zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej, ukrywanie maszyn do pisania, dostarczanie recept dla potrzebujących; organizator wyjazdów ks. E. Łomnickiego na widzenia z internowanymi i aresztowanymi do ZK w Krakowie i w Załężu.

Działacz Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "S" w Tarnowie-Mościcach (1989), zaangażowany w kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r. i samorządowymi w 1990 r.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31