Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Braś Aleksander

Ur. 13 stycznia 1955 r. w Krakowie.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, kierunek: technik mechanik obróbki skrawaniem (1978).

W l. 1975-1978 zatrudniony w Spółdzielni Pracy "Barwa" w Krakowie jako ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń; w l. 1978-1982 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Odkrywkowych i Budowlanych w Krakowie jako ślusarz, inspektor ds. narzędziowych oraz mechanik maszyn i urządzeń.

Od września 1982 r. do września 1988 r. pracownik m.in. spółdzielni "Trud", Igloopol Chłodnie, przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych "Sabba" i "Europol", Zakładu elektroinstalacyjnego Artur Cymerkiewicz oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Kraków-Podgórze.

Po 1988 r. pracował w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym El-Pe Kraków (do 1991 r.); w l. 1991-1992 własna działalność gospodarcza, w l. 1992-1993 zatrudniony w KS Płaszowianka Kraków, a następnie w Korporacji Gospodarczej Efekt Kraków (1994-1995); w l. 1996-2003 na rencie; w l. 2001-2006 zatrudniony w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Krakowie; od 2006 r. okresowo prowadził własną działalność gospodarczą.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. Po uzyskaniu instrukcji od R. Majdzika rozpoczął organizowanie NSZZ w PROiB. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego (członkowie m.in.: J. Kawecki, J. Kuśnierz, M. Gajewski, B. Kuc) i następnie Tymczasowej KZ; uczestnik spotkań poświęconych utworzeniu wspólnej reprezentacji KZ – MKZ Kraków; od wyborów związkowych przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" w PROiB.

Po nieudanej próbie zorganizowania strajku w zakładzie pracy (14 grudnia 1981 r.), pozostawał w kontakcie z KS w "UnitraTelpod", wspierając czynnie strajk okupacyjny prowadzony w Unitra-Telpod Kraków, będąc jednocześnie łącznikiem pomiędzy strajkującymi zakładami pracy Podgórza (Telpod, Armatura i Elbud).

W zakładzie pracy utrudniano mu prowadzenie jakiejkolwiek działalności; znajdował się pod kontrolą, szczególnie przed rocznicami: 3 maja, Poznańskiego Czerwca 1956, Radomia 1976; szykanowany w miejscu pracy; 31 sierpnia 1982 r. zwolniony. W kolejnych latach miał poważne problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia (zwalniany z kolejnych zakładów po upływie kilku miesięcy).

Od 1983 r. związany z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy Parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu; członek służby porządkowej w trakcie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1983 r. i w 1987 r.; słuchacz-absolwent Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy Parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu; uczestnik akcji plakatowych (m.in. z A. Kasprzykiem przed wyborami do rad narodowych 17 czerwca 1984 r. – zatrzymany przez MO); uczestnik i współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz do Czernej.

Zaangażowany w działalność KO "S" w Krakowie-Podgórzu (członek Zarządu); uczestnik i koordynator w okręgu wyborczym KrakówPodgórze kampanii przed wyborami parlamentarnymi (1989) i samorządowymi (1990).

Radny Miasta Krakowa z ramienia KO "S" (1990-1994) oraz Samorządnego Krakowa (1994-1998), w l. 1994-1998 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Współzałożyciel "Chrześcijańskiej Demokracji" w Krakowie (1990).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31