Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Brodecki Włodzimierz

Ur. 20 kwietnia 1942 r. w Uściługu Wołyńskim (obecnie Ukraina).

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (1985); ukończył Studium Teatralne w Gardzienicach (1972) oraz Studium Rekreacji i Wypoczynku w Gardzienicach (1971). Posiada Patent Oficera Małopolskiej Kawalerii w barwach 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich (2013).

Zatrudniony w Powiatowym Domu Kultury w Chełmie w l. 1964-1971; kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Wołkowianach (1971-1975); kierownik promocji i organizacji widowni w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach (1976-1980); od 1 stycznia 1980 r. do 31 lipca 2017 r. specjalista ds. organizacji promocji i obsługi widza w Teatrze Ludowym w Kraków; od 2007 r. na emeryturze.

Członek NSZZ "Solidarność" w Teatrze Ludowym w Krakowie (od 1980 r.); współzałożyciel organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w 1980 r. w Teatrze Ludowym; w l. 1980-1981 członek Komisji Zakładowej NSZZ "S" (przewodniczący: J. R. Nowicki), społeczny inspektor pracy w l. 1980-1981.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uniemożliwił wejście oficera SB na teren teatru, organizator całodobowych dyżurów pracowników teatru w grudniu 1981 r.; zabezpieczył dokumentację KZ NSZZ "S" w zakładzie pracy.

W l. 80 XX w. zaangażowany w wydawanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw podziemnych (współpraca z J. L. Franczykiem); w swoim mieszkaniu przechowywał czasopisma, książki oraz matryce drukarskie; w l. 1982-1984 w jego mieszkaniu oraz miejscu pracy dokonywano wielokrotnie rewizji.

Zaangażowany w zbieranie składek związkowych przeznaczanych na pomoc dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin, przekazywanych do HiL za pośrednictwem W. Sidziny; uczestnik manifestacji niepodległościowych w Krakowie i w Nowej Hucie; kilkakrotnie zatrzymywany w ich trakcie.

Organizator samotnych konnych rajdów szlakami chwały oręża polskiego w Europie (od 1970 r.) oraz uczestnik spotkań z młodzieżą, poświęconych najnowszej historii Polski i tradycji polskiej wojskowości. Po 1989 r. uczestnik licznych uroczystości patriotycznych i niepodległościowych w Krakowie i w Polsce.

Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Teatrze Ludowym (22 lutego 1989 r., członkowie: A. Gazdeczka, W. Bułka, B. Dyrda, W. Gruszecki, J. Szczerba, I. Kaskiewicz); w l. 2006-2016 przewodniczący NSZZ "S" w Teatrze Ludowym w Krakowie.

Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes środowisk Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (od 2008 r.); członek Związku Legionistów Polskich, członek Komendy Naczelnej; członek Komendy Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny; przewodniczący Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), oraz licznymi medalami i wyróżnieniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), "Medalem za zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim" (2002), odznaką "Honoris Gratia" (2005), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2005).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31