Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bryjak Jan

Ur. 19 marca 1963 r. w Długopolu, pow. nowotarski.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Łapanowie (1980).

Rolnik; działacz NSZZ RI "Solidarność" na szczeblu wiejskim w l. 80. XX w.

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ "Solidarność" współpracownik Porozumienia Prasowego "Solidarność Zwycięży" (1983-1989), Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników (1984-1989) oraz krakowskiego oddziału "Solidarności Walczącej" (1985-1989).

W l. 1983-84 pomagał w budowie bunkra – drukarni "Wilno" im. gen. L. Okulickiego "Niedźwiadka", która powstała pod zabudowaniami gospodarczymi Anny i Jerzego Hlebowiczów w Zagórzanach koło Wieliczki.

Mając samochód "Nysa" a następnie UAZ, zapewniał regularny transport (na przemian z W. Batorem i Jerzym Hlebowiczem) wydrukowanych pism niezależnych (m. in. "Solidarność Zwycięży", "Solidarność Walcząca", Kurierek "B"), ulotek, sprzętu poligraficznego (m.in. organizował wyjazd do Warszawy po offset), papieru i farby drukarskiej. Organizował transport działaczy "Solidarności Walczącej", PP "SZ" i OKOR na spotkania konspiracyjne.

Uczestniczył czynnie w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez parafię w Gruszowie (ks. K. Puchała). Zajmował się przewożeniem darów w ramach pomocy humanitarnej, organizowanej przez ks. Puchałę dla rodzin internowanych i uwięzionych, a także dla drukarzy, kolporterów i ich rodzin.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31