Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Buczkowski Andrzej

Ur. 24 listopada 1938 r. w Krakowie.

Absolwent prawa na UJ (1961). Odbył aplikację sędziowską (1964) oraz adwokacką (1966).

Po studiach zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, do 1966 r. w Wojewódzkiej Izbie Adwokackiej; w l. 70. adwokat w Zespole Adwokackim w Olkuszu, następnie członek Adwokackiego Zespołu nr 3 w Krakowie. Od 1985 r. prowadzi własną kancelarię prawną, będąc nadal czynnym adwokatem.

Od lat 80. XX w. nieformalnie związany z Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności".

W okresie stanu wojennego obrońca w kilkudziesięciu sprawach politycznych. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Przez jedną kadencję był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Wpisany na listę obrońców wojskowych, a także na listę "zaufanych prawników", którą rozpowszechniano głównie w kościołach krakowskich.

Był obrońcą m.in. w sprawie M. Gila i E. E. Nowaka, liderów strajku w Hucie im. Lenina. Reprezentował także m.in. B. Wielgosza, Z. Fijaka i J. Żabę. Bronił przywódców strajku po wprowadzeniu stanu wojennego w Telpodzie Kraków (1982)i w MPK Kraków (1982) oraz w sprawie Radia "Solidarność" (1986).

Pisał, cieszące się dużym zainteresowaniem artykuły z poradami prawnymi, drukowane w podziemnej prasie, m.in. w "Myślach Nieinternowanych".

W związku ze swoimi działaniami podsłuchiwany i poddawany prowokacjom ze strony Służb Bezpieczeństwa.

Po 1989 r. został ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zbadania działalności MSW oraz członkiem krakowskiej komisji przestrzegania prawa. Na skutek jego ekspertyzy doprowadzono do wznowienia sprawy A. Augustyna, zabójcy B. Włosika i po latach skazano na karę więzienia.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej; w l. 2005-2007 członek Trybunału Stanu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroczenia Polski (2015); wyróżniony odznaką "Adwokatura Zasłużonym" oraz medalami "Pro lege et libertate" (2014) i "Dziękujemy za Wolność" (2014).

Anna Byrska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31