Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bujak Adam

Ur. 23 stycznia 1960 r. w Krakowie.

Absolwent Ekonomiki Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie (1986) oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse na AE w Krakowie (2003).

Pracował jako ekonomista i kierownik działu ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym Nowa Huta (19871993); od 1993 r. prowadzi własną działalność gospodarczą (kompleksowa obsługa finansowa małych przedsiębiorstw).

Od 1981 r. członek NZS na AE w Krakowie. W l. 1983-1987 współpracował z Porozumieniem Prasowym "Solidarność Zwycięży". Kolportował podziemną prasę ("Solidarność Zwycięży", "Tygodnik Mazowsze", "Hutnik", "Arka Pana"), wydawnictwa "SZ", ulotki na terenie Nowej Huty i Krakowa w środowiskach robotniczych oraz studenckich.

Uczestniczył w akcjach i demonstracjach organizowanych przez "SZ"; był kurierem między Wrocławiem a Warszawą (korespondencja kurierska oraz wydawnicza). Uczestniczył w nawiązaniu kontaktu pomiędzy S. Morawieckim a "SZ" i "Niepodległością" (wrzesień 1984 r.). Uczestnik mszy św. za ojczyznę w kościele w Mistrzejowicach; współpracował z ks. K. Jancarzem w ramach pierwszej edycji Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, kierowanego przez J. L. Franczyka.

Aresztowany 22 lutego 1985 r. na Dworcu Centralnym w Warszawie podczas przewożenia prasy i wydawnictw niezależnych oraz matryc "Tygodnika Mazowsze"; przetrzymywany w AŚ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej; skazany wyrokiem sądu z dnia 10 czerwca 1985 r. na 2 lata więzienia (oskarżony o przenoszenie z zamiarem rozpowszechnienia matryc i drukowanie bez wymaganego zezwolenia różnego rodzaju publikacji w celu wywołania niepokoju publicznego). Zwolniony z odbywania reszty kary w dniu 23 listopada 1985 r. Po kasacji, wyrokiem Prokuratora Generalnego uniewinniony 15 września 1994 r.

W dn. 3 maja 1985 r. zatrzymany przez SB na 48 godz., co spowodowało jednodniowe opóźnienie w stawieniu się do odbycia służby wojskowej w Morągu. W trakcie służby wojskowej był szykanowany i zdegradowany do stopnia szeregowego służby zasadniczej z powodu "utraty wartości ideowo-moralnych", służył w kompani remontowo-budowlanej. Kolejny raz zatrzymany 31 sierpnia 1987 r.

W 1989 r. zaangażowany w kampanię wyborczą KO "S".

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012) oraz medalami "Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności" (2005) i "Pro Memoria Prasy Podziemnej"(2005).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31