Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Bulanda Roman

Ur. 14 września 1936 r. w Tarnowie.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1960); w 1966 r. uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

Od 1960 r. pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, kierownik pracowni energetycznej; w l. 1962-1975 nauczyciel w Technikum Chemicznym w Tarnowie; w l. 1975-1990 nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie; w l. 1990-1994 Kurator Oświaty i Wychowania w woj. tarnowskim; od 1994 na emeryturze; w l. 1999-2001 naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki starostwa powiatowego w Brzesku.

W NSZZ "Solidarności" od 1980 r. Przewodniczący koła NSZZ "Solidarność" przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Tarnowie (pierwszego koła "S" w woj. tarnowskim), zaangażowany w tworzenie struktur związku w innych szkołach w woj. tarnowskim; przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Koordynacyjnej Nauczycieli NSZZ "S" przy Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej (od listopada 1980 r. do marca 1981 r.); od marca 1981 r. członek Prezydium Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" w Tarnowie (zrzeszającej ok. 14 tys. członków); członek Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" i członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania; uczestnik prac Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania; uczestnik strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (reprezentant kilku z obszaru Polski południowo-wschodniej), zorganizowanego przez Komitet Założycielski Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "S" (9-17 listopada 1980 r.) w związku z problemami w negocjacjach realizacji odnoszących się do postulatów dotyczących edukacji. Strajk zakończył się podpisaniem porozumienia z komisją rządową, m.in. dzięki zaangażowaniu L. Wałęsy, który zapowiedział protest największych zakładów pracy na znak poparcia dla strajkujących pracowników oświaty.

Delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany i przesłuchany, bezskutecznie namawiany do podpisania deklaracji lojalności; internowany 14 grudnia 1981 r. w ZK w Tarnowie i w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 29 kwietnia 1982 r.

Po opuszczeniu ZK zaangażowany w działalność podziemnych struktur "S" w ramach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "S" Ziemi Tarnowskiej (przewodniczący A. Olejnik), m.in. uczestnik spotkań, zaangażowany w kolportaż prasy i ulotek rozprowadzanych m.in. przez struktury "S" nauczycielskiej.

W 1989 r. zaangażowany w prace KO "S" w Tarnowie, uczestnik kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi (1989).

W 1990 r. został powołany na stanowisko kuratora oświaty i wychowania w woj. tarnowskim, przeprowadzając w urzędzie zmiany, m.in. powołując delegatury oraz otwierając kolegia językowe dla nauczycieli języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Honorowy dawca krwi i przewodniczący Klubu Honorowego Dawstwa Krwi w ZSE-M w Tarnowie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011); uhonorowany Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz odznaką "Za zasługi dla niepodległości" (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31