Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Chamik Edward

Ur. 25 maja 1946 r. w Sieniawie, pow. przeworski.

Ukończył ZSZ w Jarosławiu, kierunek: elektromonter siły światła (1965).

Pracownik wykwalifikowany w "Elektrobudowie" Katowice (1965-1969); elektromonter automatyki zabezpieczenia obwodów pomiarów elektrycznych, brygadzista w Elektrowni Siersza w Trzebini-Sierszy (1969-2005); od 2005 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w kolportaż ulotek i biuletynów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S"; uczestnik manifestacji w Katowicach i w Krakowie; wielokrotnie przesłuchiwany przez komisarza wojskowego w zakładzie pracy oraz na komendzie MO w Chrzanowie; zatrzymany w miejscu pracy w Elektrowni w dn. 26 sierpnia 1982 r.; w jego mieszkaniu i w miejscu pracy dokonano przeszukania.

W 1989 r. zaangażowany w odbudowę NSZZ "Solidarność" w Elektrowni Siersza (15 czerwca 1989 r.), zastępca przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność"; wspierał strajkujących pracowników Elektrociepłowni w Krakowie w 1993 r.

W 1989 r. zaangażowany w tworzenie i rejestrację KO "S" Siersza-Gaj, uczestnik kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r. i samorządowymi w 1990 r.; radny Trzebini wybrany z listy KO "S" w 1990 r.

Działalność związkowa: NSZZ "Solidarność" w Elektrowni Siersza: przewodniczący KR (1980-1981); zastępca przewodniczącego KZ (1989-1992); przewodniczący (1992-1995); delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (1998-2006).

Radny Rady Miasta i Gminy Trzebinia (1990-1998), w l. 1990-1994 przewodniczący Komisji Prawa i Praworządności oraz członek komisji Ochrony Środowiska i Handlu i Usług, w l. 1994-1998 zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady oraz członek komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zdrowia i Bezrobocia; członek Rady Społecznej Urzędu Pracy (1990-1998); społeczny członek Rady Nadzorczej (później Rady Społecznej) Szpitala Powiatowego w Chrzanowie od 1990 r.; ławnik Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (1994-1998).

Od 2008 r. członek stowarzyszenia Obywatelska Wspólnota Samorządowa Powiatu Chrzanowskiego w Chrzanowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Odznaczony srebrną odznaką "Zasłużony dla energetyki" (1990) oraz uhonorowany odznaką "Racjonalizator Produkcji" (1979).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31