Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Cholewa Kazimierz

Ur. 3 marca 1944 r. w Olszowicach, pow. krakowski.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną w Krakowie (1962); licencjonowany kierownik lokalu gastronomicznego.

W l. 1963-1973 kelner w Krakowskich Zakładach Gastronomicznych; w l. 1974-1989 ajent i kierownik w PSS Społem Kraków; od 1989 r. własna działalność gospodarcza.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; współzałożyciel struktur związku w krakowskim handlu i usługach; od kwietnia 1981 r. przewodniczący KZ NSZZ "S" przy PSS Społem oddział Podgórze i Międzyoddziałowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w WSS "Społem" w Krakowie; wiceprzewodniczący Krakowskiej Komisji Handlu NSZZ "Solidarność" (1981); delegat na I WZD Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Po wprowadzeniu stanu wojennego po nieudanej próbie nawiązania kontaktów z działaczami "S" w Armaturze i w HiL pozostawał w ukryciu przez ok. jeden miesiąc. Zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej (główny punkt dystrybucyjny i kontaktowy został zorganizowany na terenie kawiarni "Venus" na os. Piaski Nowe, której był ajentem). Regularnie uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych organizowanych na terenie Krakowa i Nowej Huty. Zatrzymany w dn. 13 maja 1983 r. w Krakowie w okolicach kościoła oo. Jezuitów; aresztowany na 48 godzin. Postępowanie zostało warunkowo umorzone przez prokuraturę w dn. 9 września 1983 r. na podstawie amnestii; ukarany grzywną.

Zwolniony dyscyplinarnie z pracy za działalność opozycyjną w 1983 r.; w prowadzonej przez niego kawiarni "Venus" SB dokonała przeszukania; nękany przez SB w kolejnych latach, m.in. zmuszono go w 1985 r. do rezygnacji z pracy w Motelu Krak, w którym był kierownikiem sali. W l. 1985-1988 dokonywano włamań połączonych z niszczeniem mienia do prowadzonej przez niego kawiarni "Jordanówka".

Radny Miasta Krakowa, wybrany z listy KO "S" (1990-1994).

Zaangażowany w kultywowanie pamięci o wielkich Polakach; od 1988 r. inicjator restauracji pomników zdewastowanych po wojnie, od 1998 r. twórca Galerii Wielkich Polaków XX w. w Parku im. H. Jordana, w ramach której do końca 2017 r. powstało 29 popiersi, w tym m.in. kard. S. Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Adama Stefana Sapiehy, Ignacego Jana Paderewskiego, Zbigniewa Herberta, płk. Ryszarda Kuklińskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", rtm. Witolda Pileckiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego i Danuty Siedzikówny "Inki".

Współtwórca i przewodniczący oddziału Podgórze w Krakowie – Ruch Odbudowy Polski; Prezes Towarzystwa Parku im. dra H. Jordana w Krakowie; Prezes Fundacji im. dr. H. Jordana w Krakowie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2016); otrzymał Złotą odznakę "Zasłużony dla miasta Krakowa" (1988), Medal Obywatelski z okazji X-lecia Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa (2002), Medal XX-lecia Odrodzonego Sokolstwa Polskiego (2010), Nagrodę "Świadek Historii" (2013), Srebrny Medal Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja Małkowskiego (2013), Medal II Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa (2013), Medal "Pro Patria" (2014), Statuetkę "Zwycięskiej Misji" (2016) i Odznakę Złotego Znaku Sokoła (2017).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31