Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Chruścik Lesław

Ur. 10 czerwca 1954 r. w Niegosławicach, pow. Jędrzejów.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Katowicach (1972) i Technikum Mechaniczne w Chrzanowie (1975).

W l. 1975-1977 pracował w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów "Sefako" jako starszy referent ds. kooperacji; w l. 1977-1979 służba wojskowa; w l. 1979-1988 pracownik HiL (obecnie ArcelorMittal Poland) w Krakowie na Wydziale Blach Karoseryjnych na stanowisku ślusarzspawacz utrzymania ruchu energetycznego. W 1988 r. wyemigrował do Niemiec, gdzie pracował jako spawacz w stoczniach oraz w sektorze budowlanym. Po powrocie do kraju prowadził własną działalność gospodarczą (1994-2001); od 2001 r. pracuje w prywatnej firmie budowlanej.

W NSZZ "Solidarność" od 21 września 1980 r. w HiL w Walcowni Blach Karoseryjnych. Uczestnik strajku grudniowego (13-16 grudnia 1981 r.) po wprowadzeniu stanu wojennego oraz strajku na Wydziale Walcowni Blach Karoseryjnych w dn. 26 kwietnia – 4/5 maja 1988 r.

W l. 80. XX w. aktywnie brał udział w akcjach protestacyjnych i manifestacjach na terenie Nowej Huty. W podziemnych strukturach

"Solidarności" zajmował się zbiórką składek w ramach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, kolportażem ulotek, czasopism i literatury drugiego obiegu.

Obecnie członek OM NSZZ "Solidarność" przy Zarządzie Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".

Odznaczony medalami "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2010) oraz medalem

"Dziękujemy za Wolność" (2015).

Anna Byrska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31